Premia Properties: Ο μεγάλος ηγέτης του Real Estate

Είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία στον κλάδο της αγοράς ακινήτων, ενώ η βιώσιμη στρατηγική της την καθιστά εταιρεία-πρότυπο.

Με όραμα, στρατηγική και προσήλωση, η Premia Properties ενισχύσει συστηματικά τη θέση της στον χώρο του Real Estate και μετατρέπεται σε εταιρεία-πρότυπο για τον κλάδο της.

Συνεχίζοντας τη δυναμική πορεία της, ενίσχυσε σημαντικά το χαρτοφυλάκιο ακινήτων στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και των εμπορικών ακινήτων τύπου big-box, επεκτείνοντας παράλληλα τη δραστηριότητα της στον τομέα των εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων.

Ακόμα, προχώρησε σε σημαντική διεύρυνση του χαρτοφυλακίου ακινήτων με την προσθήκη συνολικά εννέα (9) νέων ακινήτων, ενώ πραγματοποίησε στρατηγική είσοδο στον τομέα των εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι συνολικά καταγράφεται αύξηση κατά 63% της συνολικής αξίας επενδύσεων του Ομίλου, η οποία διαμορφώθηκε σε 173,1 εκ. ευρώ την 30.9.2021.

Ταυτόχρονα, πέτυχε σημαντική αύξηση της Καθαρής Θέσης του Ομίλου η οποία διαμορφώθηκε σε 114,6 εκ. ευρώ, αύξηση που παρατηρείται και στα ταμειακά της διαθέσιμα τα οποία ανήλθαν σε 43,8 εκ. ευρώ, σε συνέχεια της πρόσφατης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου («ΑΜΚ»)

Η επιτυχημένη στρατηγική αποτυπώνεται σε αύξηση εσόδων, βελτίωση λειτουργικής κερδοφορίας και κερδοφορίας προ φόρων σε ενοποιημένη βάση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2020 ως αποτέλεσμα της προσθήκης νέων επενδύσεων καθώς και της θυγατρικής JPA ΑΕΕΣ.

Ενεργητικό άνω των 230 εκατομμυρίων ευρώ

Με ενεργητικό που ξεπερνάει τα 230 εκατ. ευρώ, η Premia Properties ξεχωρίζει για την υγιή χρηματοοικονομική της διάρθρωση.

Αντλεί εμπειρία και τεχνογνωσία μέσω της διεθνούς βασικής μετόχου Sterner Stenhus, ενώ διαθέτει και ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο με 27 ακίνητα σε Ελλάδα, συνολικής μικτής αξίας 173 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των ακινήτων κοινωνικού χαρακτήρα (σχολεία) που διαχειρίζεται μέσω σύμβασης ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα). Αξιοσημείωτη είναι και η επιτυχημένη, τρίτη κατά σειρά, ΑΜΚ που προσέλκυσε πλήθος επενδυτών και υπερκαλύφθηκε κατά 1,36 φορές.

Μάλιστα μέσω της τελευταίας ΑΜΚ εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της Premia ως στρατηγικός εταίρος η FASTIGHETS AB BALDER αποκτώντας ποσοστό 17,22%. Η τελευταία διαθέτει παρουσία σε 6 χώρες και ανήκει στον Σουηδό μεγιστάνα Erik Selin, που συγκαταλέγεται στους 750 πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου, σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, και θεωρείται αυθεντία του κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο με επιτυχημένη διαδρομή περίπου 30 χρόνων στον τομέα του Real Estate.

Έντονη αναπτυξιακή δυναμική

Η Premia Properties είναι μία εταιρία που έχει σημειώσει ραγδαία ανάπτυξη. Έχει καταφέρει να αυξήσει το μέγεθος του χαρτοφυλακίου της από επτά (7) ακίνητα αξίας 65,9 εκ. ευρώ πριν από περίπου ένα χρόνο σε είκοσι επτά (27) σήμερα, ξεπερνώντας τα 181 εκ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικού χαρακτήρα ακινήτων (σχολεία), τομέας στον οποίο η Premia θεωρείται πρωτοπόρος.

Τρεις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) σε 1,5 χρόνο

Σε μία εποχή που διακρίνεται για την μεταβλητότητα των αγορών και τους απρόβλεπτους εξωτερικούς παράγοντες όπως η πανδημία, η Premia Properties έχει εστιάσει στρατηγικά σε νευραλγικούς κλάδους για την οικονομία όπως τα logistics, τα big boxes και τα ακίνητα κοινωνικού χαρακτήρα που ταυτόχρονα καθιστούν την ανάπτυξη λιγότερο ευάλωτη σε εξωγενείς παράγοντες.

Ταυτόχρονα έχει ολοκληρώσει με μεγάλη επιτυχία 3 Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου μέσα σε μόλις 1.5 χρόνο και έχει διευρύνει σε εντυπωσιακό αριθμό τα οικονομικά της μεγέθη καθώς και το χαρτοφυλάκιό της.

Εξέλιξη που βασίζεται στην έμπειρη Διοικητική Ομάδα και τους ανθρώπους της Premia

Με στόχο τη διαρκή ανάπτυξη, την υλοποίηση της στοχευμένης στρατηγικής, αλλά και την ουσιαστική πρόοδο, η Premia Properties έχει επενδύσει σε μία έμπειρη διοικητική ομάδα. Mε μακρά επαγγελματική πορεία και εξειδίκευση η Διοικητική ομάδα της Premia Properties, διαθέτει σαφή προσανατολισμό στα αποτελέσματα με σπουδαίες ικανότητες στην επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη, την ταχεία αλλά και ισχυρή αναβάθμιση έργων καθώς και τη διαχείριση και την εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού. Ταυτόχρονα, διαχρονική κινητήριος δύναμη της εταιρείας, είναι οι άνθρωποι της που κατέχουν υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, άριστη γνώση του κλάδου και ένα μοναδικό αίσθημα ομαδικότητας.

Υπευθυνότητα και Βιωσιμότητα

Η Premia Properties έχει ήδη δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του χαρτοφυλακίου της και έχει δεσμευτεί για διαφάνεια, βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνικά υπεύθυνη λειτουργία. Επενδύει με συνέπεια στην Ελλάδα, συμβάλλοντας άμεσα και έμμεσα στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην ενίσχυση της απασχόλησης. Συγκεκριμένα, επιδιώκει την υιοθέτηση αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσω της εναρμόνισής της στις πρακτικές των διεθνών και ελληνικών δεικτών ESG (Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και Εταιρικής Διακυβέρνησης – Environmental, Social and Governance). Πρόσφατα η πολιτική αυτή επιβραβεύτηκε με την ένταξη της Εταιρείας στον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας και στον ESG Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Συμμετοχικότητα και Ενίσχυση του «μαζί»

Η Premia Properties διαθέτει μία συμμετοχική κουλτούρα που ενθαρρύνει την ένταξη όλου του κοινού, στο μετοχικό της κεφάλαιο. Παράλληλα, η λειτουργία της εταιρίας ευθυγραμμίζεται με την ισχυρή διάθεση για προσφορά και δημιουργία αξίας για τους stakeholders και την κοινωνία. Τέλος, στοχεύει στη δημιουργία ενός ισχυρού ονόματος στο κλάδο των ακινήτων με εχέγγυα επιτυχίας την εμπιστοσύνη και τη συμμετοχή των μετόχων/κοινού.

Φιλόδοξες Προοπτικές για το μέλλον

Στόχος της εταιρείας είναι να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων στους κλάδους που έχει ήδη παρουσία, όπως logistics, εμπορικά ακίνητα (big-boxes) κτίρια κοινωνικού χαρακτήρα, εξυπηρετούμενα διαμερίσματα καθώς και να εξετάσει επιλεκτικά την είσοδό της και σε άλλους κλάδους του real estate.

Tαυτόχρονα, με γνώμονα την ενδυνάμωση της στρατηγικής θέσης της PREMIA στην αγορά ακινήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την υποβολή αίτησης για την αδειοδότηση της ως Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας («ΑΕΕΑΠ»). Η λήψη της σχετικής άδειας υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η στρατηγική αυτή κίνηση εξυπηρετεί τον στρατηγικό σχεδιασμό της Εταιρείας που αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη δραστηριοποίηση της στην αγορά ακινήτων αξιοποιώντας τα φορολογικά πλεονεκτήματα που προσφέρει το πλαίσιο των ΑΕΕΑΠ.

Η ταυτότητα της Εταιρείας

Η εταιρία συστάθηκε το 1991 και δραστηριοποιείται στον τομέα της ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων. Tον Ιούλιο του 2020 μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου η STERNER STENHUS GREECE AB, real estate εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Στοκχόλμης, απέκτησε το πλειοψηφικό ποσοστό των μετοχών της.

H PREMIA PROPERTIES αντιπροσωπεύει ίσως το πλέον επιτυχημένο turnaround story που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στην ελληνική αγορά, με σημείο καμπής την εξαγορά της μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου από την STERNER STENHUS. Ταυτόχρονα, κατάφερε να κατακτήσει ισχυρή θέση σε έναν κλάδο καθοριστικής σημασίας για την εθνική οικονομία, συνδεόμενη άμεσα με νευραλγικούς τομείς για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Comments are closed.