«Πράσινος» μετασχηματισμός πόλεων: Όλοι οι τρόποι επίτευξης

Η εισήγηση του δικηγόρου Κ. Καρατσώλη στο ESG Athens Symposium 2022.

Στη συζήτηση για τον «Πράσινο Μετασχηματισμό των πόλεων – Εργαλεία Δίκαιου – Nature-based solutions» συμμετείχε ο δικηγόρος, Κωνσταντίνος Καρατσώλης, η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο του ESG Athens Symposium 2022.

Στην παρέμβασή του ο Κ. Καρατσώλης επικεντρώθηκε στην ανάγκη για λύσεις που βασίζονται στη φύση (Nbs), το πεδίο εφαρμογής τους καθώς και τις απαραίτητες αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο εθνικό μας δίκαιο προς αυτή τη κατεύθυνση. Για να πετύχουμε τους στόχους που θέτει η Συμφωνία του Παρισιού, σημείωσε ο Κ. Καρατσώλης απαιτείται, εκτός από μια μαζική και ταχεία απανθρακοποίηση, και επιλογές βασισμένες στο έδαφος και τη φύση, μέσω της προστασίας, της αποκατάστασης και της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων ( Δάση , πάρκα – άλση , καλλιέργειες, υγρότοποι, ρέματα , παράκτια και θαλάσσια οικοσυστήματα ).

Αυτό, τόνισε ο Κ. Καρατσώλης, προϋποθέτει σημαντικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο και τους κανόνες καθώς και επιτάχυνση των διαδικασιών σε τρεις βασικούς τομείς:

Στη Δασική Νομοθεσία – Νομοθεσία περί αστικών πάρκων – αλσών – pocket park, με στόχο να καθοριστεί επακριβώς τι επιτρέπεται και πως σχεδιάζουμε σύμφωνα
με τις Νbs στα πάρκα και στα άλση.Στον Νέο Οικοδομικός Κανονισμό – ΝΟΚ (Ν.4067/2012), όπου θα πρέπει να υπάρξουν οριζόντιες διατάξεις με κίνητρα και υποχρεώσεις για πρασίνισμα (πρασίνισμα κτιρίων πράσινες στέγες, πράσινοι τοίχοι/προσόψεις και φυτεμένες στέγες).

Στα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΤΠΣ) – Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Ε.Π.Σ), στα οποία θα πρέπει να προβλεφθεί ως όρος ή ότι επιβάλλονται οι Nbs ή ότι επιτρέπονται αναλόγως των περιοχών και της φυσιογνωμίας τους. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό θα ήταν να εφαρμοστούν οι Nbs σε περιοχές με αυξημένη τουριστική ανάπτυξη.

Ο Κωνσταντίνος Καρατσώλης είναι δικηγόρος, με ειδίκευση στο Δίκαιο Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, επιστημονικός συνεργάτης Ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων και υποψήφιος Διδάκτορας στον τομέα «Εργαλεία Δικαίου και Πράσινος Μετασχηματισμός των πόλεων».

Comments are closed.