ΣΕΠΑΝ: Επιβραβεύεται για την υποστήριξη του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων

Το ΗΜΑ είναι ένα ηλεκτρονικό εργαλείο καταχώρισης των αποβλήτων που διαχειρίζεται μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός.

Ο ΣΕΠΑΝ – Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων – τιμήθηκε για την πρωτοβουλία και την υποστήριξή του στην δημιουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Ενεργειακή Αξιοποίηση Απορριμμάτων – Βιομάζα – Κυκλική Οικονομία – ΑΠΕ», που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) είναι ένα ηλεκτρονικό εργαλείο καταχώρισης των αποβλήτων που διαχειρίζεται μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός (εφόσον είναι υπόχρεος φορέας εγγραφής και καταχώρισης στο ΗΜΑ) και αποτελεί ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα συνεργασίας του ιδιωτικού με το δημόσιο τομέα σε ό,τι αφορά στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξή του. Σκοπός του ΗΜΑ είναι η ιχνηλασιμότητα, μέσω των καταχωριζόμενων ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων, η εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας της αγοράς παραγωγής, ανάκτησης, διάθεσης, αποθήκευσης, συλλογής & μεταφοράς αποβλήτων και η ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού και της διαφάνειας, μέσα από συνεχείς και ουσιαστικούς ελέγχους.

Το βραβείο παρέλαβε η Πρόεδρος του ΣΕΠΑΝ Λένα Μπέλση, η οποία έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία αποτελεί μονόδρομο για τη διασφάλιση μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης για το μέλλον. Σε αυτή την πορεία, είναι καταλυτικός ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα με την αρωγή και την συνεργασία του κρατικού μηχανισμού. Οι εταιρείες – μέλη του ΣΕΠΑΝ, κορυφαίοι ανακυκλωτές της χώρας, είναι περήφανοι γι’ αυτή τη βράβευση που αναγνωρίζει την καθοριστική σημασία και τη συμβολή τους σε αυτό το εθνικό στοίχημα».

Comments are closed.