ΥΠΕΝ: Μείωση περαιτέρω των προστίμων που πληρώνει η Ελλάδα για τις παράνομες χωματερές

Έχουν εξαλειφθεί τα 2/3 των προστίμων από το 2019, προς μηδενισμό τέλος του 2024.

Η Ελλάδα απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής χρηματικών κυρώσεων, ύψους 720.000 ευρώ το χρόνο που της είχαν επιβληθεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για εννέα Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ). Γεγονός, που επετεύχθη, έπειτα από συνεργασία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της αρμόδιας Γραμματείας του, ΓΓ Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων και των τοπικών αρχών.

Συγκεκριμένα, μετά τη λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων στη Μεσσηνία, τα απόβλητα των Δήμων Τριφυλίας, Μεσσήνης και Οιχαλίας, οδηγούνται προς επεξεργασία στη νέα μονάδα, με αποτέλεσμα την οριστική παύση της ανεξέλεγκτης απόρριψης αποβλήτων στους Δήμους αυτούς. Συνεπώς, οι 9 περιπτώσεις προστίμων για ΧΑΔΑ, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που επιβάρυναν τη Μεσσηνία για τους παραπάνω Δήμους, πλέον δεν υφίστανται, με αποτέλεσμα τη μείωση των ετήσιων προστίμων που επιβαρύνουν τη χώρα κατά 720.000 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα κατέβαλε το ποσό των 80.000 ευρώ, σε ετήσια βάση, για καθεμία από τις 65 περιπτώσεις ΧΑΔΑ που υπήρχαν το α’ εξάμηνο του 2019.

Σήμερα, η χώρα έχει απαλλαγεί από περίπου τα 2/3 αυτών των προστίμων και πλέον οι περιπτώσεις για τις οποίες επιβαρύνεται με πρόστιμο έχουν μειωθεί στις 23. Συνολικά, από το 2019 οι Έλληνες φορολογούμενοι απαλλάχθηκαν από καταβολές σε πρόστιμα στην ΕΕ, ύψους 3.360.000 ευρώ το χρόνο. Στόχος είναι μέχρι τέλος του 2024, να έχουν μηδενιστεί όλα τα πρόστιμα.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε: «Σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές μειώθηκαν, σημαντικά, τα πρόστιμα που δυστυχώς
πληρώνει ακόμα η χώρα μας για παράνομες χωματερές. Συνεχίζουμε την προσπάθεια, ώστε μέχρι το 2024, τα όποια πρόστιμα εκκρεμούν να εξαλειφθούν πλήρως».

Comments are closed.