Η Alpha Bank απέφυγε εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ύψους 38,9 τόνων!

Η Τράπεζα δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα του 2021 για το Πρόγραμμα Αποσυρόμενου Εξοπλισμού: Κυκλική Οικονομία στην Πράξη.

Η Alpha Bank τη τελευταία δεκαετία έχει ταχθεί ενεργά στη μάχη ενάντια στην κλιματική αλλαγή, επενδύοντας σε πρωτοποριακά προγράμματα, όπως το Πρόγραμμα Αποσυρόμενου Εξοπλισμού: Κυκλική Οικονομία στην Πράξη, το οποίο έχει ως απώτερο σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος. Με αφορμή αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων, η Τράπεζα έδωσε στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα του προγράμματος για το 2021, στα οποία συγκαταλέγονται και η μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ύψους 38,9 τόνων.

Η Τράπεζα έχει θέσει ως βασικό στόχο την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, κάτι το οποίο αποτελεί υψηλή προτεραιότητα στον τρόπο λειτουργίας της. Από το 2010, μέσα από το Πρόγραμμα Αποσυρόμενου Εξοπλισμού: Κυκλική Οικονομία στην Πράξη, η Alpha Bank εφαρμόζει έμπρακτα την κυκλική οικονομία, μέσω της επανάχρησης του γραφειακού, τεχνολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού της.

Με αυτόν τον τρόπο επιμηκύνεται ο χρόνος ζωής των ειδών και μειώνονται τα απόβλητα. Ταυτόχρονα, ενισχύονται οργανισμοί και φορείς που δεν θα είχαν διαφορετικά την οικονομική δυνατότητα να προμηθευτούν τα συγκεκριμένα είδη.

Πρόσφατα η Alpha Bank, σε σχετικό ποστ στον λογαριασμό της στο LinkedIn, παίρνοντας αφορμή από την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων έκανε μια σύντομη ανασκόπηση στα αποτελέσματα αυτής της δράσης για το 2021. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά, οι άμεσοι ωφελούμενοι του Προγράμματος ανέρχονται στους 4.960 και οι έμμεσοι στους 6.829. Παράλληλα, αποφεύχθηκαν εκπομπές ύψους 38,9 τόνων CO2, 9 τόνοι περισσότεροι από ότι το προηγούμενο έτος. Η δράση της όμως δεν σταμάτησε εκεί, καθώς η Τράπεζα προσέφερε 591 είδη γραφείου, αλλά και 936 υπολογιστές. Τέλος, στήριξε 91 σχολεία, συλλόγους και τοπικούς φορείς.

Comments are closed.