«Πράσινες πόλεις» – Οι σπουδαίες ιδέες των νέων ανθρώπων

Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό Students Reinventing Cities του οργανισμού C40 οραματίζονται ένα νέο μέλλον για τις πόλεις, εστιάζοντας αρχικά σε συγκεκριμένες περιοχές –σε μία γειτονιά ή σε έναν δρόμο– που προσδιορίζονται από τους τοπικούς δημάρχους. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), ο διαγωνισμός προσκαλεί τους φοιτητές, σε συνεργασία με τοπικούς πανεπιστημιακούς καθηγητές, να ονειρευτούν ένα διαφορετικό μέλλον και να οραματιστούν απτές παρεμβάσεις που χτίζουν πιο ανθεκτικές κοινότητες και τρόπους διαβίωσης πιο φιλικούς προς το περιβάλλον.

Δεκαοκτώ νικητήριες ομάδες παρουσίασαν με επιτυχία έργα σε 18 πόλεις –σε ορισμένες περιπτώσεις, στις πόλεις όπου ζουν. Θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα έργα τους δημόσια και να λειτουργήσουν ως σύμβουλοι για τις μελλοντικές εξελίξεις στη γεωγραφική περιοχή που επικεντρώθηκαν.

Η γειτονιά της Κυψέλης!

Μια από τις ομάδες που κέρδισε στον διαγωνισμό οραματίζεται την αναδιαμόρφωση της γειτονιάς της Κυψέλης, αξιοποιώντας το, συχνά αόρατο στο γυμνό μάτι, χώμα του υπεδάφους για να δημιουργήσει πράσινες στέγες που μετριάζουν τη χρήση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη. Μια άλλη ομάδα προτείνει ένα υπόγειο σύστημα πνευματικών σωλήνων για το διαχωρισμό των ροών αποβλήτων και την εκτροπή του υλικού από τους χώρους υγειονομικής ταφής, στο Auckland. Ένα έργο στο Κίτο, υποστηρίζει τη φύτευση αστικών οπωρώνων και αυτοφυών δέντρων, ενώ ένα άλλο, στο Δελχί, οραματίζεται οικονομικά προσιτές κατοικίες, χτισμένες γύρω από κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους.

Οι συμμετέχοντες είναι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές που εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων, από την αρχιτεκτονική έως την κοινωνιολογία και την τέχνη, με βάση την ιδέα ότι η βελτίωση της βιωσιμότητας και της ποιότητας ζωής στις αστικές περιοχές είναι ένα εγγενώς διεπιστημονικό εγχείρημα. Ο διαγωνισμός παρέχει αρχές σχεδιασμού γύρω από βασικές έννοιες, όπως το «ένας τόπος για όλους» και οι «κυκλική οικονομία», προκειμένου να καθοδηγήσει τους φοιτητές στον σχεδιασμό τους.

Το C40, το οποίο διοργανώνει τον διαγωνισμό, είναι ένα δίκτυο σχεδόν 100 πόλεων που μαζί αντιπροσωπεύουν το ένα τέταρτο της παγκόσμιας οικονομίας. Αυτές οι πόλεις και οι δήμαρχοί τους έχουν δεσμευτεί να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και ρύπων, καθώς και την ανισότητα, και να προωθήσουν τον στόχο των συμφωνιών του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.

Στο ΙΣΝ, όπως αναφέρει πιστεύει ιδιαίτερα στη δύναμη των νέων ανθρώπων να μεταμορφώσουν τον κόσμο μας προς το καλύτερο, σε τομείς από την κοινωνική ένταξη έως την εφαρμοσμένη επιστημονική καινοτομία. Ο δημόσιος χώρος και οι αστικές υποδομές θα αποτελέσουν βασικές εστίες για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε, και το ΙΣΝ έχει υποστηρίξει προσπάθειες για τον επαναπροδιοσιμό της έννοιας του δημόσιου χώρου για τη μεταπανδημική εποχή και για τη μετατροπή των αστικών δρόμων σε χώρους με επίκεντρο τον άνθρωπο. Δεδομένου ότι η πλειονότητα των ανθρώπων ζει στις πόλεις, ο οραματισμός ενός καλύτερου μέλλοντος απαιτεί να οραματιστούμε ένα θετικό πιθανό μέλλον για τις πόλεις μας.

Comments are closed.