ΤΙΤΑΝ: Πρωτοπόρος στη «πράσινη» παραγωγή τσιμέντου

Ο Όμιλος έχει θέσει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών άνθρακα έως και 35% μέχρι το 2030.

Η τσιμεντοβιομηχανία «ΤΙΤΑΝ» είναι από τους κορυφαίους παραγωγούς τσιμέντου, έτοιμου σκυροδρέματος, αδρανών υλικών και έτοιμων ξηρών κονιαμάτων, ενώ από το 1902 έχει συνδέσει την ιστορία του με την ιστορία της χώρας μας. Ο Τιτάνας έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να παραμείνει στην κορυφή χάρη στην επιτυχημένη επιχειρηματική του στρατηγική, αλλά και στην ολιστική του προσέγγιση. Ο Όμιλος είναι πρωτοπόρος ως προς τις βιώσιμες δράσεις του, καθώς εστιάζει στην επίτευξη της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων. Κατανοεί πλήρως τους κινδύνους και τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, γι’ αυτό και στοχεύει στη βελτίωση των επιδόσεών του, στη βάση τριών πυλώνων: της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής υπευθυνότητας και της περιβαλλοντικής ευθύνης.

Ο Τιτάνας αναγνωρίζει πως πέρα από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειες και τις μεταφορές, η παραγωγή τσιμέντου, όπως και πολλές άλλες ενεργοβόρες διεργασίες, έχουν αρνητικές επιπτώσεις στον περιβάλλον.Αυτό ήταν και το γεγονός που κινητοποίησε αμέσως τον Όμιλο στο να λάβει δράση κόντρα στην κλιματική αλλαγή και να θέσει βιώσιμους στόχους.

Το 2002, ήταν μια από τις εταιρίες που συμμετείχαν στην Πρωτοβουλία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον κλάδο του Τσιμέντου (CSI). Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας αυτής, οι εταιρείες συμφωνήσαν σε ένα κοινό Πρόγραμμα Δράσης, με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πρόκλησης της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το 2006, ο Όμιλος υιοθέτησε μία στρατηγική για την κλιματική αλλαγή, η οποία έχει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2), μέσω της επένδυσης σε καινοτόμες τεχνολογίες και εναλλακτικά υλικά.

Η στρατηγική αυτή, επικεντρώνεται στα εξής βασικά σημεία:

  • Στην ενεργειακή αποδοτικότητα (ενεργειακή διαχείριση).
  • Στη συνεπεξεργασία (την ταυτόχρονη ανάκτηση ενέργειας και ανακύκλωση υλικών από την αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων στην παραγωγή κλίνκερ).

Ενεργειακή αποδοτικότητα

Η προώθηση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΕΑ), κατέχει μία πολύ υψηλή θέση στην ιεραρχία των προτεραιοτήτων του Τιτάνα. Και αυτό γιατί η ενεργειακή αποδοτικότητα δεν συμβάλει μόνο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά και  στην εξοικονόμηση πόρων, την ενεργειακή ασφάλεια και την απεξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Η ενεργειακή αποδοτικότητα αποτελεί επιτακτική ανάγκη για έναν ενεργοβόρο κλάδο, όπως η τσιμεντοβιομηχανία, όπου οι δαπάνες κατανάλωσης ενέργειας για την παραγωγή αντιπροσωπεύουν το 30%-40% του συνολικού κόστους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να συνδέεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων.

Ο κλάδος της τσιμεντοβιομηχανίας όμως δεν έχει μείνει με σταυρωμένα τα χέρια, αλλά αντιθέτως έχει δεσμευτεί για επενδύσεις πάνω στην καινοτομία. Κατά συνέπεια, ήδη έχει πετύχει πολλά πράγματα στον τομέα αυτό. Για παράδειγμα, έχει καταφέρει έχει επιτύχει τη διαχρονική μείωση της κατανάλωσης τόσο της θερμικής (κατά 18% από το 1990), όσο και της ηλεκτρικής ενέργειας (κατά 10% από το 1990), με επενδύσεις σε:

  • Ψύκτες κλίνκερ εσχάρας
  • Ασβεστοποιητές
  • Νέους καυστήρες
  • Αυτόματα συστήματα λειτουργίας και ποιοτικού ελέγχου
  • Κατακόρυφους μύλους άλεσης τσιμέντου
  • Δυναμικούς διαχωριστές
  • Κινητήρες μεταβλητών στροφών
  • Αντικατάσταση των ενεργοβόρων ηλεκτροστατικών φίλτρων με σακόφιλτρα.

Ο Όμιλος, χάρη σε όλα τα μέτρα που έλαβε έγκαιρα, αποτελεί μία από τις πρώτες βαριές βιομηχανίες που έλαβαν πιστοποίηση για το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης (ISO 50001), το οποίο έχει εγκατασταθεί στα εργοστάσια Καμαρίου, Ευκαρπίας και Δρεπάνου.

Συνεπεξεργασια

Η συνεπεξεργασία στην τσιμεντοβιομηχανία είναι η ταυτόχρονη ανάκτηση ενέργειας και ανακύκλωση υλικών από την αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων στην παραγωγή κλίνκερ.Τα εναλλακτικά καύσιμα, λόγω της ενεργειακής τους αξίας, υποκαθιστούν μη ανανεώσιμους φυσικούς πόρους που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία. Είναι υποπροϊόντα ή απόβλητα άλλων βιομηχανικών κλάδων, προϊόντα μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων και υλικά που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν και τα οποία, υπό διαφορετικές συνθήκες, θα κατέληγαν σε ταφή. Κατά κανόνα περιέχουν σημαντικό ποσοστό βιομάζας, το οποίο επιφέρει μείωση των εκπομπών CO₂.

Χάρη στην συνεπεξεργασία λοιπόν, η τσιμεντοβιομηχανία όχι μόνο καταφέρνει να επιτύχει τους βιώσιμους στόχους της, αλλά ταυτόχρονα διατηρεί και την ανταγωνιστικότητά της, χωρίς να επηρεάζεται στο ελάχιστο η ποιότητα των προϊόντων της.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, ο Όμιλος υποκαθιστώντας μη ανανεώσιμους πόρους από εναλλακτικά καύσιμα, έχει καταφέρει εξοικονομήσει περισσότερους από 190.000 τόνους CO₂ και 250.000 τόνους ισοδυνάμου άνθρακα. Ταυτόχρονα, με τον τρόπο αυτόν έχει καταφέρει να προσφέρει μία οικονομική λύση στη διαχείριση των αποβλήτων, με τον πλέον ασφαλή και διεθνώς δοκιμασμένο τρόπο.

Η ευρωπαϊκή τσιμεντοβιομηχανία αξιοποιεί εναλλακτικά καύσιμα εδώ και τουλάχιστον 40 χρόνια. Και αυτό γιατί πρόκειται για μια ασφαλή και περιβαλλοντικά φιλική τεχνολογία, την οποία χρησιμοποιούν εκτενώς και στις χώρες του εξωτερικού, με μεγάλη παράδοση στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ο μέσος όρος για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε 46,5%. Η Ελλάδα όμως, δυστυχώς βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης, με χρήση μικρότερη του 7% της συνολικής κατανάλωσης θερμικής ενέργειας (GCCA, Getting the Numbers Right (GNR) data, 2017).

Παραγωγη Συνθετων Τσιμεντων

Η αντικατάσταση του κλίνκερ με άλλα ισοδύναμα υποκατάστατα με ποζολανικές ιδιότητες, αποτελεί έναν από τους αποτελεσματικότερους τρόπους μείωσης των εκπομπών CO2 που παράγονται από την τσιμεντοβιομηχανία, αν όχι ο αποτελεσματικότερος

Για να επιτύχει τη μείωση της συμμετοχής κλίνκερ στη διαδικασία παραγωγής του τσιμέντου, ο Όμιλος δημιουργεί υψηλής ποιότητας σύνθετα τσιμέντα. Τα τσιμέντα αυτά περιέχουν-μεταξύ άλλων- ιπτάμενη τέφρα από τη ΔΕΗ (δίνοντας λύση σε ένα σημαντικό πρόβλημα, αφού αλλιώς θα έπρεπε η τέφρα να οδηγηθεί σε ταφή), ποζολάνη, ασβεστόλιθο κ.λπ.

Σύμφωνα με τον Chief Sustainability Officer & Director of Corporate Affairs του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, Λεωνίδα Κανελλόπουλο, ο Όμιλος έχει θέσει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών άνθρακα σε ποσοστό 35% μέχρι το 2030. Μάλιστα όπως αναφέρει χαρακτηριστικά για έναν από τους πιο απαιτητικούς στόχους στον τομέα της τσιμεντοβιομηχανίας. O στόχος αυτός βρίσκεται σε ευθυγράμμιση με τους στόχους που έχουν τεθεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για ουδετερότητα άνθρακα μέχρι το 2050. Τέλος, όπως τονίζει ο Λεωνίδας Κανελλόπουλος, ο όμιλος στοχεύει στην απανθρακοποίηση του, μέσα από μια σειρά από μέτρα. Στα μέτρα αυτά συμπεριλαμβάνεται η αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων καυσίμων, η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, η ανάπτυξη χαμηλών σε άνθρακα προϊόντων και η ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών και λύσεων.

Comments are closed.