Ο δήμος Πολυγύρου οδεύει προς την αλλαγή του ενεργειακού «αποτυπώματος»

Για τη λειτουργία των αντλιοστασίων στην περιοχή, ο δήμος Πολυγύρου πληρώνει 2,5 εκατ. ευρώ ετησίως.

Ο δήμος Πολυγύρου βάζει «μπροστά τις μηχανές» της ένταξής του στο Δημοτικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών, για μείωση ενεργειακού αποτυπώματος.

Παράλληλα, τα επίμαχα ζητήματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, τα οικολογικά προβλήματα και τη μείωση των ρύπων, επιδιώκεται να αποτελέσουν βασικούς πυλώνες για βελτίωση.

Συμφώνα με την ανακοίνωση του δήμου, ο αρμόδιος δήμαρχος, Γιώργος Εμμανουήλ, ενημερώθηκε για το σχέδιο και τα οφέλη από τη συλλογή και καταγραφή των στοιχείων στην εφαρμογή που υπάρχει, καθώς θα καταστεί εφικτός ο υπολογισμός του ενεργειακού αποτυπώματος της περιοχής σε ετήσια βάση.

Ο δήμαρχος Πολυγύρου υπογραμμίζει την ανάγκη να εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας Ενεργειακής Κοινότητας και αναφέρει ότι, «μόνο για τη λειτουργία των αντλιοστασίων στην περιοχή, ο δήμος Πολυγύρου πληρώνει ετησίως 2,5 εκατ. ευρώ, κι αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει».

Επισημαίνεται ότι, ο δήμος προγραμματίζει την υλοποίηση δύο ημερίδων ενημέρωσης, προκειμένου να γίνει κατανοητή, τόσο στους προϊσταμένους, όσο και στους φορείς, η λειτουργία της εφαρμογής του Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών.

Comments are closed.