Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στην οικονομία της ΕΕ: -7,1% το τρίτο τρίμηνο του 202

Το τρίτο τρίμηνο του 2023, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της οικονομίας της ΕΕ εκτιμώνται σε 787 εκατομμύρια τόνους

Το τρίτο τρίμηνο του 2023, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της οικονομίας της ΕΕ εκτιμώνται σε 787 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου CO2 (CO2-eq), μείωση -7,1% σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2022 (847 εκατομμύρια τόνοι ισοδύναμου CO2).
Ένα ισοδύναμο διοξειδίου του άνθρακα ή ισοδύναμο CO2 (CO2-eq) είναι ένα μετρικό μέτρο που χρησιμοποιείται για τη σύγκριση των εκπομπών από διάφορα αέρια του θερμοκηπίου με βάση το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP), μετατρέποντας ποσότητες άλλων αερίων στην ισοδύναμη ποσότητα διοξείδιο του άνθρακα με το ίδιο δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της ΕΕ παρέμεινε σταθερό, σημειώνοντας μόνο μια μικρή διακύμανση (-0,2% το τρίτο τρίμηνο του 2023, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2022).

Αυτές οι πληροφορίες προέρχονται από στοιχεία τριμηνιαίων εκτιμήσεων για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά οικονομική δραστηριότητα που δημοσίευσε η Eurostat. Οι τριμηνιαίες εκτιμήσεις για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου συμπληρώνουν τριμηνιαία κοινωνικοοικονομικά δεδομένα, όπως το ΑΕΠ ή η απασχόληση.
Το τρίτο τρίμηνο του 2023, οι οικονομικοί τομείς που ευθύνονται για τις μεγαλύτερες μειώσεις σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2022 ήταν η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (- 23,7%), τα νοικοκυριά (-6,5%) και η μεταποίηση (-4,9%).

Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε 23 χώρες της ΕΕ

Το τρίτο τρίμηνο του 2023, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου εκτιμάται ότι έχουν μειωθεί σε 23 χώρες της ΕΕ, σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2022. Αυξήσεις εκτιμώνται για τη Μάλτα (+7,7%), την Κύπρο (+3,7%), τη Λετονία (+ 3,4%) και τη Σλοβακία (0,9%). Μεταξύ αυτών των 4 μελών της ΕΕ, 3 παρουσίασαν αύξηση του ΑΕΠ: η Μάλτα (+7,1%), η Κύπρος (+2,5%) και η Σλοβακία (+1,1%).

Οι μεγαλύτερες μειώσεις στα αέρια του θερμοκηπίου υπολογίζονται για την Εσθονία (-30,7%), τη Βουλγαρία (-18,6%) και τη Γερμανία (-12,2%).

Από τα 23 μέλη της ΕΕ που εκτιμάται ότι έχουν μειώσει τις εκπομπές τους, 11 κατέγραψαν επίσης μείωση του ΑΕΠ τους (Ιρλανδία, Εσθονία, Αυστρία, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Φινλανδία, Τσεχία, Ολλανδία, Γερμανία, Δανία, Ουγγαρία). Η Ιταλία διατήρησε το ΑΕΠ της στα ίδια επίπεδα με το τρίτο τρίμηνο του 2022, ενώ μείωσε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Οι άλλες 11 χώρες της ΕΕ (Ρουμανία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Βουλγαρία, Βέλγιο, Ισπανία, Σλοβενία, Πολωνία, Γαλλία, Λιθουανία) εκτιμάται ότι κατάφεραν να μειώσουν τις εκπομπές αυξάνοντας το ΑΕΠ τους.

Comments are closed.