Ο UNAI αναπτύσσει ένα δίκτυο 17 παγκόσμιων ακαδημαϊκών κόμβων

Το 2015 οι χώρες μέλη του ΟΗΕ συμφώνησαν να ενώσουν τις προσπάθειες τους για την επίτευξη Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης μέχρι το 2030.

Το 2015 οι χώρες μέλη του ΟΗΕ συμφώνησαν να ενώσουν τις προσπάθειες τους για την επίτευξη 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (17 Sustainable Development Goals -17SDGs) μέχρι το 2030. Αυτή η συμφωνία έγινε γνωστή ως “2030 Agenda for Sustainable Development” .

Ο Ακαδημαϊκός Σύνδεσμος του ΟΗΕ (United Nations Academic Impact – UNAI), με περισσότερα από 1600 ακαδημαϊκά ιδρύματα μέλη σε ολόκληρο τον πλανήτη, μεταξύ των οποίων και το ΚΕΠΑ – ΕΚΠΑ, προωθεί την υλοποίηση των SDGs, έχοντας αναπτύξει ένα δίκτυο 17 παγκόσμιων ακαδημαϊκών κόμβων (UNAI Hubs SDGs).

Το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) αποτελεί μέλος του UNAI από το 2011.

Από το 2018 έχει επιλεγεί ως Παγκόσμιος Ακαδημαϊκός Κόμβος για τον 7ο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης (UNAI Hub SDG7), που αφορά την «Διασφάλιση πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους».

Σε αναγνώριση των δραστηριοτήτων του ΚΕΠΑ από τον UNAI και μετά από πρόταση του, θα φιλοξενηθεί εις τας Αθήνας, την 2η εβδομάδα του Οκτωβρίου 2024, συνάντηση των 17 SDGs ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ (UNAI Hubs SDGs), από ολόκληρο τον πλανήτη.

Την Συνάντηση θα απασχολήσουν θέματα συμβολής του UNAI στην:

i) επιτάχυνση των ρυθμών υλοποίησης των SDGs,
ii) μεταφορά καινοτόμων προτάσεων από την παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα στην κοινωνία και οικονομία,
iii) διάχυση υφιστάμενων «καλών πρακτικών», ιδιαιτέρως προς χώρες με αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες οικονομίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΚΕΠΑ ευρίσκεται στη διαδικασία επικοινωνίας με τα UNAI Hubs SDGs σε ολόκληρο τον πλανήτη, στην ενημέρωση και πρόσκληση συμμετοχής στις πρυτανικές αρχές των μελών του UNAI στην Ελλάδα και στην αναζήτηση χορηγών από παίκτες της ελληνικής αγοράς, που ενδιαφέρονται για την προώθηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στη χώρα μας, αλλά και σε χώρες με αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες οικονομίες.

Comments are closed.