ΔΕΣΦΑ: Ενεργοποιείται ο ευρωπαϊκός διάδρομος φυσικού αερίου Νότου-Βορρά

Εκπρόσωποι εταιρειών παρουσίασαν τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις τους στα συστήματα που διαχειρίζονται, στοχεύοντας στην αύξηση της δυναμικότητας μεταφοράς φυσικού αερίου του Κάθετου Διαδρόμου.

Συνάντηση εργασίας για την προώθηση των έργων που απαιτούνται προκειμένου να αναπτυχθεί ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου από την Ελλάδα προς την Κεντρική Ευρώπη, διοργάνωσε ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή των εταιρειών Gastrade, ICGB, Bulgartransgaz, Transgaz, FGSZ και EUSTREAM (ως παρατηρητή), οι οποίες διαχειρίζονται τα συστήματα μεταφοράς φυσικού αερίου και Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία και Σλοβακία, αντίστοιχα.

Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να αναλάβουν συντονισμένες δράσεις με στόχο την υλοποίηση των απαιτούμενων επενδύσεων, καθώς και την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατανομής μελλοντικής δυναμικότητας μεταφοράς μέσω του Κάθετου Διαδρόμου εντός του 2024. Για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού, συμφωνήθηκε η σύσταση σχετικών ομάδων εργασίας και διαδοχικών συναντήσεων, με την πρώτη συνάντηση να λαμβάνει χώρα στη Σόφια τον Οκτώβριο 2023.

Η πλήρης ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου θα αναβαθμίσει σημαντικά τον ρόλο των χωρών που συμμετέχουν σε αυτόν, για την ασφάλεια εφοδιασμού της ενεργειακής αγοράς της ΕΕ, επιτρέποντας την πρόσβαση σε διαφοροποιημένες πηγές προμήθειας μέσα από Ευρωπαϊκά συστήματα μεταφοράς φυσικού αερίου και LNG. Η δυναμική αυτή θα επεκταθεί περαιτέρω με τη χρήση των εν λόγω υποδομών για ανανεώσιμα αέρια και υδρογόνο.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, Μαρία Ρίτα Γκάλι, ανέφερε σχετικά: «Στο σημερινό διαρκώς μεταβαλλόμενο ενεργειακό τοπίο, η περιφερειακή συνεργασία για την ανάπτυξη ευέλικτων διαδρομών φυσικού αερίου είναι ζωτικής σημασίας, καθώς θα διασφαλίσει τη βέλτιστη χρήση των υποδομών μας, καθιστώντας τες πιο αποδοτικές και ανθεκτικές στις μελλοντικές εξελίξεις. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με τους ομολόγους μας στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη, εμβαθύνοντας τη συνεργασία μας, προκειμένου να επιτρέψουμε την απρόσκοπτη ροή αερίου στην περιοχή με την εξάλειψη οποιωνδήποτε σημείων συμφόρησης στα συστήματά μας. Αυτό θα συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού και των δυνατοτήτων αποθήκευσης όλων των χωρών, διαφοροποιώντας περαιτέρω τις πηγές προμήθειας και επιτρέποντας τη συνολική βελτιστοποίηση των υποδομών μας. Σε ένα τέτοιο ρευστό περιβάλλον, αποτελεί πλέον κορυφαία προτεραιότητα να ισχυροποιήσουμε μακροπρόθεσμα την ασφάλεια εφοδιασμού, όχι μόνο της περιοχής, αλλά και ευρύτερα της Ευρώπης».

Comments are closed.