«Διάλογος για την Κλιματική Δικαιοσύνη και Διπλωματία στην Ελλάδα»

Εκδήλωση του Συμφώνου για το Κλίμα στην Ελλάδα (EU Climate Pact)

Την Παρασκευή 26 Απριλίου 2024, στις 16.00 – 17:30 μ.μ. πραγματοποιείτε 90λεπτη διαδικτυακή εκδήλωση «Διάλογος για την Κλιματική Δικαιοσύνη και Διπλωματία στην Ελλάδα» που διοργανώνει ο οργανισμός  INZEB, με την ιδιότητα του Συντονιστή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα στην Ελλάδα.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί την Παρασκευή 26 Απριλίου 2024, στις 16.00 – 17:30 μ.μ.

Στόχος της εκδήλωσης είναι ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με τον ρόλο της κλιματικής διπλωματίας και της κλιματικής δικαιοσύνης στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην προώθηση της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης. Θα καταδειχθεί η αναγκαιότητα μηχανισμών και λύσεων στο πλαίσιο των κλιματικών συμφωνιών για την εξασφάλιση ισότιμης υποστήριξης των ευάλωτων ομάδων, κοινοτήτων και περιοχών. Επιπρόσθετα, σκοπός της εκδήλωσης είναι να ενδυναμώσει τους συμμετέχοντες και συμμετέχουσες ώστε να κατανοήσουν τη δύναμη των δράσεων συνηγορίας για την επιδίωξη κλιματικών συμφωνιών που προστατεύουν τους ευάλωτους πληθυσμούς.

Την εκδήλωση θα προλογίσει και συντονίσει η Αλίς Κοροβέση, Διευθύνουσα Σύμβουλος του INZEB, και θα συμμετέχουν με παρουσιάσεις και τοποθετήσεις, η Δρ. Ζωή Αλιώζη, Διευθύντρια της «ΖΑ- Διεθνούς Ακαδημαϊκής Συμβουλευτικής», Ανεξάρτητη Ακαδημαϊκός: Ερευνήτρια Δικαίου & Φιλοσοφίας, Εκπαιδεύτρια Ανθρώπινων Δικαιώματων & Ειδικός στη Δικαιοσύνη του Κλίματος και Πρέσβειρα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, ο Δημήτρης Συμεωνίδης, Σύμβουλος Χάραξης Πολιτικής σε Γεωοικονομικά Ζητήματα της Ενεργειακής Μετάβασης, Ιδρυτής της εταιρίας Decentralized Solutions Global Network, Ειδικός Επιστήμονας στο ΕΚΕΤΑ και Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, και η Στεφανία Ζούρκα, Δικηγόρος, LLM / Junior Project Manager – CluBE και Πρέσβειρα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση και την ημερήσια διάταξη, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του INZEB.

Για τη συμμετοχή σας στην εκδήλωση απαιτείται εγγραφή, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί εδώ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά.

EU Climate Pact

Το Σύμφωνο για το Κλίμα (EU Climate Pact) αποτελεί πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης για το Κλίμα (DG Clima) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission). Το Σύμφωνο είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας με στόχο να στηρίξει την ΕΕ να πετύχει τον στόχο της να γίνει κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. Η εκδήλωση αναμένεται να συμβάλει στη συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα στον τομέα του κλίματος και να κινητοποιήσει τους πολίτες να αναλάβουν ενεργό δράση.

Comments are closed.