Κλιματική αλλαγή: Φυσική κανονικότητα ή ανθρωπογενής επίπτωση;

του Ισίδωρου Καμπόλη
MSc Γεωλόγος-Γεωμορφολόγος
Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ
ΕU Climate Pact Ambassador

Η γεωλογική ιστορία του πλανήτη χαρακτηρίζεται από έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο χαρακτήρα στις βιοτικές και αβιοτικές συνθήκες που τον συνθέτουν. Το απολιθωματοφόρο αρχείο της γης κατά τα τελευταία 600 εκατομμύρια χρόνια, περιλαμβάνει πολυπληθείς κλιματικές καταστάσεις (εναλλασσόμενες μεταξύ ψυχρών και θερμών περιόδων) που καθόρισαν τις μορφές των έμβιων οργανισμών, τόσο των φυτικών, όσο και των ζωικών. Όμως, η φύση αυτής της αλληλεπίδρασης στην πραγματικότητα ήταν αμφίδρομη, καθώς και η βιόσφαιρα με τη σύνθεσή της, καθόρισε την κλιματική κατάσταση της γης. Ένα τέτοιο γεγονός έλαβε χώρα πριν από 300 εκατομμύρια χρόνια, όταν η εκτεταμμένη ταφή της φυτικής ύλης οδήγησε τον πλανήτη σε μια νέα παγετώδη περίοδο.

Συλλογιζόμενοι την παραπάνω κατάσταση, εύλογα ρωτά κάποιος για ποιο λόγο γίνεται τόσο μεγάλη συζήτηση για την τρέχουσα κλιματική κρίση, όταν η γη διακατέχεται από μια φυσική κανονικότητα στην αλλαγή του κλίματος; Η θερμοκρασία του πλανήτη αυξάνεται, αλλά κάποια στιγμή χωρίς (ενδεχομένως) να κάνουμε ιδιαίτερη προσπάθεια, θα μειωθεί. Δυστυχώς, μια τέτοια πεποίθηση είναι ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ!

 

Image Source: g-pmuQfob8d-image-generator

 

Παρά τη φυσική κανονικότητα στην εναλλαγή του κλίματος και την φυσική ισορροπία στην οποία βρισκόταν το γήινο σύστημα μέχρι πρότεινος, όλα άλλαξαν όταν άρχισε να εμφανίζεται η επίδραση του ανθρώπινου γένους επί του φυσικού οικοσυστήματος. Με την απαρχή της αγροτικής επανάστασης, αρχίζει σταδιακά να μεταβάλλεται η σύσταση της ατμόσφαιρας, καθώς σχηματίζεται διαρκώς διοξείδιο του άνθρακα (CO2) με την άροση των γεωργικών εκτάσεων.

Κατόπιν, τη σκυτάλη λαμβάνει η βιομηχανική επανάσταση με την διοχέτευση των πάλαι ποτέ δεσμευμένων ποσοτήτων οργανικού άνθρακα από το υπέδαφος στην ατμόσφαιρα, διαμέσου της καύσης του. Οι ακλόνητες αποδείξεις για τα παραπάνω είναι αρκετές, όπως το φαινόμενο του Suess με τον συνεχή απεμπλουτισμό της ατμόσφαιρας στο ισότοπο 13C ή η καμπύλη του Keeling με την μέτρηση των αυξανόμενων ποσοτήτων του CO2 στην ατμόσφαιρα.

Πρόκειται για φαινόμενα που αναδεικνύουν και πιστοποιούν την καύση ορυκτών ανθράκων και την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή.

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα αποτελεί μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συντονιστής του Συμφώνου στην Ελλάδα είναι ο οργανισμός ΙΝΖΕΒ. Για όποια πληροφορία σχετικά με το Σύμφωνο ή για κλιματικές δράσεις που θα σας ενδιέφερε να διοργανώσετε, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ομάδα Συντονισμού στο inzeb@inzeb.org ή στο τηλέφωνο 210 6394608.

 

Comments are closed.