Ξιφαράς (ΔΕΠΑ): Το TTF δεν αντικατοπτρίζει την ευρωπαϊκή αγορά αερίου

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ ζήτησε την υιοθέτησης ενός νέου δείκτη αναφοράς για τη διαμόρφωση των τιμών του φυσικού αερίου.

Υπέρ της υιοθέτησης ενός νέου δείκτη αναφοράς για τη διαμόρφωση των τιμών του φυσικού αερίου στην Ευρώπη τάσσεται ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ, Κωνσταντίνος Ξιφαράς, επισημαίνοντας ότι ο δείκτης που χρησιμοποιείται σήμερα (είναι το ολλανδικό TTF) δεν αντικατοπτρίζει πλέον την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης, είναι αναξιόπιστος και οδηγεί, λόγω κερδοσκοπικών κινήσεων, σε εξαιρετικά υψηλές τιμές.

Ειδικότερα, ο Κ. Ξιφαράς επισήμανε τα εξής: «Η ελληνική κυβέρνηση έχει υποβάλει προτάσεις στους Ευρωπαίους ηγέτες για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης και των μελλοντικών προκλήσεων. Η εκτίμησή μου είναι -και υποστηρίζεται από τα γεγονότα- ότι το TTF δεν αντικατοπτρίζει πλέον την ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης και πρέπει να αποδεχτούμε ότι πρέπει να πάψει να είναι το κύριο σημείο αναφοράς για το φυσικό αέριο στην Ευρώπη.

Η τρέχουσα προσφορά Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στην Ευρώπη σε συνδυασμό με τα υψηλά επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου που έχουν ήδη επιτευχθεί θα έπρεπε να έχουν οδηγήσει σε χαμηλότερα επίπεδα τιμών.

Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε την κερδοσκοπία που προκαλείται από τις συναλλαγές παραγώγων που οδήγησαν σε υπερβολικά υψηλές τιμές φυσικού αερίου, οι οποίες δεν αντικατοπτρίζουν το πραγματικό κόστος του φυσικού αερίου. Ο όγκος του φυσικού αερίου που διακινείται στο TTF είναι 100 φορές μεγαλύτερος από τον όγκο του φυσικού αερίου που διακινείται στην ολλανδική αγορά.

Η ανισορροπία ξεκίνησε ήδη πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και αυτός ο δείκτης δεν είναι πλέον αξιόπιστος. Προφανώς, θα είναι πιο αποτελεσματικό για την ΕΕ να δημιουργήσει έναν νέο δείκτη αγοράς με αναφορά που βασίζεται στο πραγματικό ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης».

Comments are closed.