Schneider Electric: «Επενδύει» στην προσέγγιση «Ψηφιοποίηση και Απανθρακοποίηση»

Η Schneider Electric καλεί τις Κυβερνήσεις και τις εταιρείες σε όλο τον κόσμο να επιταχύνουν τις δράσεις τους για βιωσιμότητα και να αυξήσουν τις επενδύσεις τους σε τεχνολογίες, ώστε να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Η Schneider Electric, πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, καλεί τις Κυβερνήσεις και τις εταιρείες σε όλο τον κόσμο να επιταχύνουν τις δράσεις τους για βιωσιμότητα και να αυξήσουν τις επενδύσεις τους σε τεχνολογίες, ώστε να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και να βελτιστοποιήσουν την ενεργειακή τους απόδοση.

Το υψηλό ποσοστό αύξησης των τιμών της ενέργειας, η ενεργειακή κρίση και η κλιματική αλλαγή, αποτελούν μεγάλες προκλήσεις για τις εταιρείες, τις οικονομίες και τις κοινωνίες παγκοσμίως. Τα παραπάνω αποτέλεσαν θέματα συζήτησης στην ετήσια συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός στην Ελβετία, που πραγματοποιήθηκε από τις 16 έως τις 20 Ιανουαρίου 2023 και στο οποίο συμμετείχαν υψηλόβαθμα στελέχη της Schneider Electric.

«Η κλιματική και η ενεργειακή κρίση αντικατοπτρίζουν τη νέα οικονομική πραγματικότητα. Στο πλαίσιο της συνάντησης των επικεφαλής επιχειρήσεων και υπεύθυνων χάραξης πολιτικής στο Νταβός, κρίνεται επιτακτική ανάγκη να ενεργήσουμε μακροπρόθεσμα και με γνώμονα το κοινό συμφέρον», δήλωσε ο Jean-Pascal Tricoire, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Schneider Electric. «Θα χρειαστεί να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις. Δεν μπορεί να υπάρξει μακροπρόθεσμη ευημερία χωρίς πλήρη ενεργειακή μετάβαση. Στη Schneider Electric, η προσέγγισή μας είναι “Ψηφιοποίηση και Απανθρακοποίηση” – την οποία θα πρέπει να υιοθετήσουν οι επιχειρήσεις, οι κυβερνήσεις και οι κοινωνίες, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει».

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το 38% των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα προέρχεται από το δομημένο περιβάλλον και ένα επιπλέον 32% από τη βιομηχανία, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Schneider Electric βοηθούν τις εταιρείες, τις βιομηχανίες, τους διαχειριστές κτιρίων και τα νοικοκυριά να απαλλαγούν από τον άνθρακα και να μειώσουν, μέσω της ψηφιοποίησης, τη χρήση ενέργειας.

Η Schneider Electric εναρμονισμένη με τις τάσεις για απαλλαγή από τις εκπομπές CO2, προσφέρει λύσεις που βασίζονται σε εμπεριστατωμένες έρευνες και εκθέσεις, οι οποίες συντάσσονται από το Ινστιτούτο Ερευνών Βιωσιμότητας της εταιρείας.

Σε ανεξάρτητη έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Schneider Electric το 2022, στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 500 στελέχη, καταδείχθηκε ότι οι εταιρικές δεσμεύσεις και οι επενδύσεις για τη βιωσιμότητα συχνά παρεμποδίζονται από την πολυπλοκότητα των διαδικασιών για την απαλλαγή από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Κατά μέσο όρο, οι περισσότερες εταιρείες σχεδιάζουν να δαπανήσουν λιγότερο από το 2% των προβλεπόμενων εσόδων, τα επόμενα τρία χρόνια, για πρωτοβουλίες βιωσιμότητας, παρά το γεγονός ότι οι επενδύσεις αυτές είναι συχνά αποτελεσματικές και οικονομικά αποδοτικές, σε βάθος ενός έως και τριών ετών.

Στην ίδια έρευνα, αναδεικνύονται ως προκλήσεις για την εφαρμογή της βιωσιμότητας, η συνεργασία των ενδιαφερομένων μερών, οι προϋπολογισμοί, η τεχνολογία, οι δεξιότητες και η απλούστευση του νομοθετικού πλαισίου. Επιπλέον, η πλειονότητα των ερωτηθέντων σημείωσε ότι η ενίσχυση του βιομηχανικού αυτοματισμού και η αναβάθμιση των ενεργειακών υποδομών θα αποτελέσουν βασικά μέρη κάθε σχεδίου για την αειφορία τα επόμενα τρία χρόνια.

Ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συγκαταλέγονται μεταξύ των κορυφαίων πρωτοβουλιών, ο εξηλεκτρισμός βρίσκεται χαμηλά στις προτεραιότητες των Οργανισμών. Παράλληλα, η αυξημένη αποδοτικότητα στις υπάρχουσες υποδομές μέσω της ψηφιοποίησης και της αυτοματοποίησης θα είναι από τους σημαντικότερους μοχλούς πίεσης την επόμενη δεκαετία, καθώς αποτελεί το ταχύτερο και πιο αποδοτικό μέσο για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Η βιωσιμότητα μαζί με τις ψηφιακές λύσεις είναι τα «εργαλεία» για τη διαχείριση της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης

Τα αποτελέσματα μιας ακόμη πρόσφατης έκθεσης της Schneider Electric έδειξαν ότι ο εξηλεκτρισμός, σε κρίσιμους τομείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσε να αυξήσει το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα από 20% περίπου, σε 50%. Με τη σειρά του, το ποσοστό του φυσικού αερίου και του πετρελαίου θα μειωνόταν κατά περίπου 50%, συμβάλλοντας σημαντικά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Η Schneider Electric προσφέρει συγκεκριμένες πρακτικές λύσεις, υποστηρίζοντας τις εταιρείες στη βέλτιστη χρήση της ενέργειας.

Πολλοί ήρθαν αντιμέτωποι για πρώτη φορά με την απρόβλεπτη αύξηση των τιμών. Αυτό με τη σειρά του υπογραμμίζει τη σημασία της επανεκτίμησης ολόκληρης της ενεργειακής εξίσωσης, από την πλευρά της προσφοράς (ενεργειακή μετάβαση) έως της ζήτησης (ενεργειακή απόδοση).

«Ο σκοπός και τα οφέλη πρέπει να ευθυγραμμιστούν για να αποτελέσουν ισχυρά κίνητρα στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής», δήλωσε ο κ. Tricoire. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι: «Διαθέτουμε ήδη την τεχνολογία για να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή και την κλιματική κρίση και να προσφέρουμε ασφαλή, αξιόπιστη και βιώσιμη διανομή ενέργειας. Η προσέγγισή μας, η οποία καλύπτει τις ανάγκες της βιομηχανίας για ψηφιοποίηση και η χρήση της τεχνολογίας digital twin, μπορούν να εδραιώσουν ένα αειφόρο μέλλον. Η ανάγκη για ανάληψη δράσεων από όλους, είναι πιο επείγουσα από ποτέ».

Comments are closed.