Οι λόγοι που το επενδυτικό μέλλον είναι «πράσινο»

Σύμφωνα με τη νέα έρευνα της EY το 76% των επιχειρήσεων θεωρούν τα κριτήρια ESG ως κορυφαίο ή σημαντικό επενδυτικό κριτήριο

Οι αποφάσεις των επιχειρήσεων παγκοσμίως για επενδύσεις σε αναδυόμενες τεχνολογίες, καθοδηγούνται σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό από τους στόχους βιωσιμότητας και τα κριτήρια ESG, σύμφωνα μα τα αποτελέσματα της τέταρτης έκδοσης της έρευνας της EY, Reimagining Industry Futures.

Από τις 1.325 επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα, το 76% θεωρούν τα κριτήρια ESG ως κορυφαίο ή σημαντικό επενδυτικό κριτήριο, ενώ, σύμφωνα με το 81%, οι επενδύσεις σε τεχνολογίες 5G είναι πολύ πιθανό να περιλαμβάνουν τα κριτήρια ESG ως κύρια ή σημαντική παράμετρο. Επιπρόσθετα, το 76% πιστεύουν ότι οι αναδυόμενες τεχνολογίες μπορούν να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στη μείωση των εκπομπών άνθρακα του οργανισμού τους.

Σε ό,τι αφορά την επιλογή προμηθευτή αναδυόμενων τεχνολογιών, το 77% των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι θα δώσουν προτεραιότητα στους προμηθευτές που κατανοούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της τεχνολογίας τους. Ενδεικτικά, οι επιχειρήσεις, όταν σκέπτονται το μέλλον, κατατάσσουν ως κορυφαία κριτήρια τις «δυνατότητες και τα διαπιστευτήρια που αφορούν τη βιωσιμότητα», πάνω από την «ανταγωνιστική τιμολόγηση», που βρίσκεται στη δεύτερη θέση.

Οι επιχειρήσεις, επίσης, αναφέρουν ότι οι αναδυόμενες τεχνολογίες μπορούν να συνεισφέρουν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους στους στόχους βιωσιμότητας. Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας (46%) βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης, ενώ η βελτίωση των μετρήσεων των επιδόσεων βιωσιμότητας (39%) και ο σχεδιασμός (39%) κατατάσσονται επίσης ψηλά.

Πέρα από την κρισιμότητα της βιωσιμότητας, η μελέτη αποκαλύπτει ότι οι επενδύσεις αυξάνονται και για τις οκτώ αναδυόμενες τεχνολογίες που καταγράφει, με το 5G και το edge computing να παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη αύξηση, 4% σε ετήσια βάση και στις δυο περιπτώσεις. Το 5G παρουσιάζει τη μεγαλύτερη κινητικότητα σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές επενδύσεις, με το 57% να σχεδιάζουν να επενδύσουν στη διάρκεια των επόμενων τριών ετών.

Συγκεκριμένα, οι στρατηγικές 5G και IoT των επιχειρήσεων είναι αυτή τη χρονιά περισσότερο προσανατολισμένες στην ανάπτυξη. Το 30% των ερωτηθέντων αναφέρουν την «αναθεώρηση υφιστάμενων επιχειρηματικών μοντέλων» ως σημαντική κινητήρια δύναμη για δαπάνες IoT, από 25% πέρυσι. Ταυτόχρονα, οι περιπτώσεις χρήσης 5G/IoT, όπως η εικονική και η επαυξημένη πραγματικότητα (αναφέρεται από το 50% των ερωτηθέντων) έχουν ξεπεράσει τις εφαρμογές που παρέχουν λειτουργίες επιχειρηματικής συνέχειας, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια όπου δινόταν προτεραιότητα στη συνέχεια και την ανθεκτικότητα.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο Γιώργος Αποστολάκης, Εταίρος στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Επικεφαλής του κλάδου Τεχνολογίας, Media και Τηλεπικοινωνιών της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Είναι σαφές ότι οι αναδυόμενες τεχνολογίες είναι αυτές που θα συμβάλουν καθοριστικά στην εκπλήρωση των στόχων βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, όπως η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ο περιορισμός των αποβλήτων, αλλά και οι ακριβέστερες μετρήσεις των επιδόσεων ESG. Είναι, συνεπώς, εύλογο οι επενδύσεις στις αναδυόμενες τεχνολογίες να συνδέονται όλο και περισσότερο με την ατζέντα της βιωσιμότητας. Συγχρόνως, οι σχέσεις με τους προμηθευτές και παρόχους τεχνολογίας επηρεάζονται σημαντικά από το βαθμό στον οποίο εκείνοι κατανοούν τις περιβαλλοντικές παραμέτρους της τεχνολογίας τους, γεγονός που καταδεικνύει την κρισιμότητα της βιωσιμότητας κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας και της αλυσίδας αξίας».

Comments are closed.