ΔΕΗ: Αντιπρόεδρος στην Eurelectric ο Γιώργος Στάσσης

Ο Πρόεδρος και CEO της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, συμμετέχει στην Eurelectric εκπροσωπώντας τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού Ελλάδος (ΣΕΗΕ).

H Eurelectric, η Ένωση Ευρωπαϊκών Εταιρειών Ενέργειας, που εκπροσωπεί περισσότερες από 3.500 εταιρείες από 30 χώρες, ανακοίνωσε σήμερα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο ρόλο Αντιπροέδρου αναλαμβάνει για 2 χρόνια ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης. Πρόεδρος του Δ.Σ. της Eurelectric παραμένει ο CEO της EON, Leonhard Birnbaum.
Αναφερόμενος στις προτεραιότητες της νέας Προεδρίας της Eurelectric ο Πρόεδρος και CEO της ΔΕΗ δήλωσε: «Ο τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του εξελισσόμενου ενεργειακού μετασχηματισμού. Υπάρχουν όμως δύο προκλήσεις μπροστά μας: το μέγεθος και ο ρυθμός ανάπτυξης των καθαρών τεχνολογιών. Για να παρέχουμε αξιόπιστη και οικονομικά προσιτή ηλεκτρική ενέργεια στους καταναλωτές και ταυτόχρονα να επιτύχουμε τους κλιματικούς μας στόχους, χρειαζόμαστε μία ευέλικτη αγορά ηλεκτρισμού που προωθεί τις επενδύσεις και την ίδια στιγμή μειώνει τον κίνδυνο της απότομης αύξησης των τιμών σε μικρό χρονικό διάστημα».
Ο Πρόεδρος και CEO της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, συμμετέχει στην Eurelectric εκπροσωπώντας τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού Ελλάδος (ΣΕΗΕ).
Το όραμα της Εurelectric για «καθαρή» ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης
Το παγκόσμιο ενεργειακό τοπίο αλλάζει ριζικά. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ενεργειακή κρίση και οι επιθετικές βιομηχανικές πολιτικές έχουν θέσει την Ευρώπη υπό πίεση. Η επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα και ενεργειακής ανεξαρτησίας απαιτεί αλλαγή ταχύτητας για την επιτάχυνση της καθαρών και ανανεώσιμων λύσεων για την ενέργεια.
Το ΔΣ της Eurelectric έθεσε τρεις προτεραιότητες, την ενίσχυση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης, τον ασφαλή εφοδιασμό της Ευρώπης και την εξασφάλιση κατάλληλων επενδυτικών συνθηκών.
Κορυφαία προτεραιότητα είναι η επέκταση και ψηφιακοποίηση των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να συνδεθούν σημαντικά νέα φορτία από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αντλίες θερμότητας και ηλεκτρικά οχήματα. Μόνο για την παραγωγή ΑΠΕ, η σύνδεση επιπλέον 650 GW έως το 2030 στην Ευρώπη παραμένει μια αδιανόητη πρόκληση χωρίς εκσυγχρονισμένα και ανθεκτικά δίκτυα. Παράλληλα, χρειάζονται σημαντικά έργα και δράσεις για την αποθήκευση ενέργειας και στην ανταπόκριση της ζήτησης των καταναλωτών για να διασφαλιστεί η αξιόπιστη προσφορά.
Όπως αναφέρει η Eurelectric, η επίτευξη αυτών των προκλήσεων είναι δυνατή μόνο με ένα σταθερό επενδυτικό πλαίσιο που θα διευκολύνει τις μεγάλες επενδύσεις σε ΑΠΕ, αποθήκευση και διανομή. Οι κίνδυνοι, το κόστος και τα οφέλη ενός τέτοιου πλαισίου θα πρέπει να κατανεμηθούν δίκαια μεταξύ των επενδυτών, των καταναλωτών και της Πολιτείας.
Το όραμα για καθαρή ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης
Το παγκόσμιο ενεργειακό τοπίο αλλάζει ριζικά. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο απροκάλυπτος ενεργειακός εκβιασμός της Ρωσίας και οι επιθετικές βιομηχανικές πολιτικές που λαμβάνουν χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν θέσει την πολιτική, οικονομική και κοινωνική συνοχή της ΕΕ υπό σοβαρή πίεση. Η επίτευξη του στόχου για μηδενικές εκπομπές άνθρακα και της ενεργειακής αυτονομίας απαιτεί αλλαγή ταχύτητας ώστε να επιταχυνθεί ο καθαρός εξηλεκτρισμός με ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.
Στο πλαίσιο αυτό είναι κορυφαία προτεραιότητα η επέκταση και η ψηφιακοποίηση των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας. Μέχρι το 2030, το 50% των γραμμών χαμηλής τάσης της Ευρώπης θα είναι άνω των 40 ετών, έχοντας ξεπεράσει κατά πολύ το μέσο της διάρκεια ζωής τους , ενώ ταυτόχρονα θα καλούνται να διαχειριστούν σημαντικές ποσότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αντλιών θερμότητας και ηλεκτρικών οχημάτων. Η σύνδεση επιπλέον 650GW στο σύστημα έως το 2030 παραμένει μια μεγάλη πρόκληση, αν δεν υπάρξει ένα εκσυγχρονισμένο, ανθεκτικό δίκτυο και ευέλικτη καθαρή ενέργεια.
«Ο μεγάλος μετασχηματισμός της οικονομίας και της κοινωνίας μας φαίνεται στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι επιτακτική ανάγκη να δώσουμε προτεραιότητα στην ανάπτυξη και ψηφιακοποίηση των υποδομών μας, ώστε να μπορέσουν να επωφεληθούν οι καταναλωτές από τη δική τους ευελιξία και να διασφαλίσουμε την πρόσβαση σε καθαρή και αξιόπιστη ηλεκτρική ενέργεια. Οι φορείς χάραξης πολιτικής και οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να προωθήσουν την πράσινη ατζέντα και να υποστηρίξουν τον εξηλεκτρισμό. Ο απλός έλεγχος του κόστους δεν αποτελεί πλέον επιλογή και η Eurelectric θα μεταφέρει αυτό το δυνατό μήνυμα με σαφήνεια στις Βρυξέλλες και όχι μόνο», δήλωσε ο Birnbaum.
Πέρα από τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών, οι όλο και συχνότερες κυβερνοεπιθέσεις, οι στρατιωτικές απειλές και τα ακραία καιρικά φαινόμενα καλούν την Ε.Ε. να επανεξετάσει την ασφάλεια του εφοδιασμού της σε συντονισμό με τη βιομηχανική και εξωτερική πολιτική της.
Ο Αντιπρόεδρος, Markus Rauramo, δήλωσε: «Οι πολιτικοί και κορυφαίοι παράγοντες της βιομηχανίας πρέπει τώρα να δράσουν αποφασιστικά για να υπερασπιστούν την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της Ε.Ε. χωρίς να καθυστερήσουν την αποανθρακοποίησή της και χωρίς να αποδυναμώσουν την ενοποιημένη αγορά ενέργειας με καθεστώτα ενισχύσεων που διαταράσσουν τη λειτουργία τους εντός της Ε.Ε. Η αποανθρακοποίηση της βαριάς βιομηχανίας απαιτεί τη διαθεσιμότητα αξιόπιστης και καθαρής ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα όλο το 24ωρο».
Για να εξασφαλιστεί αξιόπιστος εφοδιασμός, τα υψηλά μερίδια εγχώριων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να συμπληρώνονται από διευρυμένη υποδομή δικτύου, σταθερή παραγωγή ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ευέλικτους πόρους, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης και της απόκρισης από την πλευρά της ζήτησης με γνώμονα τον καταναλωτή. Η επίτευξη αυτών των εξελίξεων είναι δυνατή μόνο με ένα σταθερό επενδυτικό πλαίσιο που κατανέμει δίκαια τους κινδύνους και τα οφέλη μεταξύ επενδυτών, καταναλωτών και – όπου χρειάζεται – του Κράτους.
Ο Αντιπρόεδρος, Γεώργιος Στάσσης, τόνισε: «Ο τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του εξελισσόμενου ενεργειακού μετασχηματισμού. Υπάρχουν όμως δύο προκλήσεις μπροστά μας: το μέγεθος και ο ρυθμός ανάπτυξης των καθαρών τεχνολογιών. Για να παρέχουμε αξιόπιστη και οικονομικά προσιτή ηλεκτρική ενέργεια στους καταναλωτές και ταυτόχρονα να επιτύχουμε τους κλιματικούς μας στόχους, χρειαζόμαστε μία ευέλικτη αγορά ηλεκτρισμού που προωθεί τις επενδύσεις και την ίδια στιγμή μειώνει τον κίνδυνο της απότομης αύξησης των τιμών σε μικρό χρονικό διάστημα».
Η νέα ομάδα της Προεδρίας της Eurelectric θα συνεχίσει να προωθεί ευρεία συναίνεση εντός του κλάδου να αναζητά κοινό έδαφος με όλες τις κατηγορίες των καταναλωτών και να συμμετέχει σε έναν διαρθρωμένο διάλογο με τους φορείς χάραξης πολιτικής. Για να υποστηρίξει το όραμά της, η νέα Προεδρία θα ξεκινήσει ερευνητικές δραστηριότητες αιχμής στους τομείς των δικτύων και της ασφάλειας εφοδιασμού, προκειμένου να τροφοδοτήσει το διάλογο και να υποστηρίξει τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις.

Comments are closed.