Απρόθυμη η κυβέρνηση της Β. Μακεδονίας να γίνει το υδροηλεκτρικό έργο 1€ δισ. που είχε επικρατήσει η κοινοπραξία ΔΕΗ – Archirodon

Ακυρώνεται ο διαγωνισμός που είχε προκηρύξει η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας για την κατασκευή και λειτουργία του μεγάλου υδροηλεκτρικού έργου “Cebren”, αξίας ενός δισ. ευρώ.

Τελείωσε… πριν ξεκινήσει το έργο του μεγάλου υδροηλεκτρικού σταθμού “Cebren”, αξίας ενός δισ. ευρώ, στον οποίο είχε επιλεγεί ως προτιμητέος μειοδότης η κοινοπραξία ΔΕΗ – Archirodon. Ο διαγωνισμός ακυρώθηκε, καθώς σήμερα η υπουργός Περιβάλλοντος της Βόρειας Μακεδονίας, Κάγια Σούκοβα ανακοίνωσε ότι «Μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2023 δεν υπήρξε απόφαση για τη συνέχιση της συμφωνίας σχετικά με το Cebren. Το υπουργείο Περιβάλλοντος θα ενημερώσει την κυβέρνηση ότι ο διαγωνισμός απέτυχε».

Η προφανής απροθυμία της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας να ολοκληρώσει τη συμφωνία με την κοινοπραξία ΔΕΗ – Archirodon, για την ανάπτυξη του μελλοντικού υδροηλεκτρικού σταθμού Cebren, στον ποταμό Crna Reka, παρά την έγκριση του υπουργικού συμβουλίου τον Σεπτέμβριο, ώθησε διάφορους αξιωματούχους να υποψιάζονται ότι η διοίκηση της γειτονικής χώρας επιδίωξε να βάλει φρένο στη συμφωνία.

Η κ. Σούκοβα ανέφερε επίσης πως η κοινοπραξία ΔΕΗ – Archirodon είχε ενημερώσει ότι ορισμένοι όροι του διαγωνισμού καθιστούν αδύνατη τη χρηματοδότηση του έργου από τις τράπεζες.

Σύμφωνα πάντως με δημοσιεύματα από τον ξένο τύπο, η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας ζητούσε πρόσθετους όρους, ενώ, στις πιο πρόσφατες δηλώσεις της, η Κάγια Σούκοβα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Φυσικού Σχεδιασμού της, πρότεινε ότι η κοινοπραξία θα έφταιγε εάν η συμφωνία δεν ολοκληρωνόταν. Η αντιμαχία αφορούσε την παραγγελία της σύμβασης παραχώρησης του έργου και την έκδοση άδειας χρήσης νερού. Η Archirodon ήθελε η σύμβαση παραχώρησης να προηγηθεί της διαδικασίας αδειοδότησης, ενώ η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας πίεζε για το αντίθετο.

Άξιο αναφοράς ότι η διαδικασία για την αξιολόγηση της προσφοράς της ΔΕΗ – Archirodon είχε κρατήσει έναν χρόνο και εν εν τέλει η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας, με απόφασή της, στις 14 Σεπτεμβρίου 2023 επέλεξε την κοινοπραξία ΔΕΗ – Archirodon για την κατασκευή και εκμετάλλευση του υδροηλεκτρικού έργου “Cebren”, σε συνεργασία με την κρατική επιχείρηση ηλεκτρισμού της Βόρειας Μακεδονίας (ESM).

Βάσει της απόφασης εκείνης και των όρων του διαγωνισμού, η ΔΕΗ – Archirodon και η ESM έπρεπε σε διάστημα 90 ημερών να προχωρήσουν στη σύσταση κοινής εταιρείας για την κατασκευή και λειτουργία του υδροηλεκτρικού έργου, στην οποία η πρώτη θα κατείχε ποσοστό 67% και η δεύτερη 33%.

Σημειωτέον, ότι συνολικά 13 προηγούμενοι διαγωνισμοί που έγιναν από το 2006 για τον υδροηλεκτρικό σταθμό του Cebren έχουν αποδειχθεί άκαρποι. Παράλληλα, η Βόρεια Μακεδονία εισέρχεται σε εκλογική χρονιά, αυξάνοντας τους φόβους για περαιτέρω ασάφεια σχετικά με τις προοπτικές υλοποίησης του έργου.

Comments are closed.