Τρία προγράμματα επιδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων

Οι επιδοτήσεις έχουν συνολικό ύψος 450 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ενεργοποιηθούν μέχρι τις αρχές του Φεβρουαρίου.

Τα προγράμματα επιδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων αναμένεται να ενεργοποιηθούν μέχρι τις αρχές του Φεβρουαρίου, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Η δράση αποτελείται από τρία προγράμματα, τα οποία θα αρχίσουν να τρέχουν σταδιακά: «Εξοικονομώ για Επιχειρήσεις», «Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις» και «Φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευσης για επιχειρήσεις».

Και τα τρία προγράμματα περιλαμβάνουν επιδοτήσεις συνολικού ύψους 450 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Τα 200 εκατ. θα διατεθούν σε πρώτη φάση στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Επιχειρώ», εκ των οποίων τα 100 εκατ. θα διοχετευτούν προς τον κλάδο του Τουρισμού και θα αφορούν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις.

Το δεύτερο πρόγραμμα, «Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις», έχει συνολικό προϋπολογισμό 190.000.000 ευρώ (90.000.000 ευρώ θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης και 100.000.000 ευρώ από ιδιωτική συμμετοχή) ενώ η επιδότηση των επιχειρήσεων θα κυμαίνεται από 30% έως 50%.

Τέλος, το τρίτο σκέλος της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση, «Φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευσης για επιχειρήσεις», έχει προϋπολογισμό 160 εκατ. ευρώ.

Η δράση θα δώσει τη δυνατότητα σε εταιρείες και βιομηχανίες να παράγουν την ενέργεια που καταναλώνουν και να μειώσουν ορατά το ενεργειακό κόστος. Στο τέλος Φεβρουαρίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι θα κάνουν αίτηση για την εξαγορά καταπατημένων εκτάσεων του δημοσίου.

Comments are closed.