Πως τα κριτήρια ESG αλλάζουν τις εταιρείες ενέργειας και οδηγούν προς μια Οικονομία Χαμηλών Ρύπων

Στο πλαίσιο του Circle the Med Forum που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Κυκλικής Οικονομίας και Κλίματος EPLO, ο πρόεδρος του Κέντρου Αειφορίας (CSE) Νίκος Αυλώνας παρουσίασε στις 18 Ιανουαρίου 2024 τους λόγους για τους οποίους τα κριτήρια ESG (που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση) διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιτάχυνση της απεξάρτησης της ενεργειακής βιομηχανίας από τον άνθρακα

Καθώς η ζήτηση για ζητήματα γύρω από τα κριτήρια ESG συνεχίζει να διανύει μια ανοδική πορεία σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι επιχειρήσεις όλων των μεγεθών αναδιαμορφώνουν τις στρατηγικές χρηματοδότησης και τις επιχειρησιακές τους προσεγγίσεις, ώστε να ευθυγραμμιστούν με τους παγκόσμιους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Κερδισμένες μεταξύ άλλων θα είναι και οι εταιρείες ενέργειας που προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και υποστηρίζουν τις εταιρείες στην μετάβασή τους προς μια Οικονομία Χαμηλών Ρύπων.

Ο Νίκος Αυλώνας αναφέρθηκε σε τρείς σημαντικές τάσεις για την μετάβαση προς μια Οικονομία Χαμηλών Εκπομπών Ρύπων το 2024:

NetZero στόχοι για τις επιχειρήσεις
Η δέσμευση για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών αντιπροσωπεύει μια σημαντική αλλαγή στα επιχειρηματικά μοντέλα των μεγάλων εταιρειών, με περίπου το ένα πέμπτο των 2.000 μεγαλύτερων εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών να δεσμεύονται για στόχους Net-Zero.

Αποδέσμευση από τα ορυκτά καύσιμα και άνοδος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Περίπου το 50% των επενδυτικών κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων επενδυτικών ταμείων όπως το ολλανδικό συνταξιοδοτικό ταμείο ABP, αποδεσμεύονται από επενδύσεις στα ορυκτά καύσιμα, σηματοδοτώντας μια παγκόσμια στροφή προς τις εναλλακτικές λύσεις ανανεώσιμης ενέργειας.

Ενσωμάτωση των στόχων μείωσης του άνθρακα στις αλυσίδες εφοδιασμού
Η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία βρίσκεται σε εφαρμογή, τονίζοντας την επείγουσα ανάγκη ενσωμάτωσης των στρατηγικών μείωσης του άνθρακα στις πρακτικές της αλυσίδας εφοδιασμού, επηρεάζοντας τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων ΜμΕ και στην Ελλάδα, πέρα από τις εταιρείες ενέργειας.

Comments are closed.