Η Microsoft αγοράζει αμερικανικά ηλιακά πάνελ για την τροφοδοσία 1,8 εκατομμυρίων κατοικιών

Η Microsoft υπέγραψε οκταετή συμφωνία με την Qcells, τον μεγαλύτερο κατασκευαστή ηλιακών πάνελ στις Η.Π.Α., για την προμήθεια ηλιακών πάνελ ικανών να παράγουν 12 γιγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας στο αμερικανικό δίκτυο.

Η Microsoft υπέγραψε οκταετή συμφωνία με την Qcells, τον μεγαλύτερο κατασκευαστή ηλιακών πάνελ στις Η.Π.Α., για την προμήθεια ηλιακών πάνελ ικανών να παράγουν 12 γιγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας στο αμερικανικό δίκτυο. Αυτό ισοδυναμεί με περίπου το ένα τρίτο της ηλιακής ενέργειας που προστέθηκε στο δίκτυο το 2023, σύμφωνα με στοιχεία της Solar Energy Industries Associate και της Wood Mackenzie.

Τα πάνελ προορίζονται για ηλιακά πάρκα που βοηθά η Microsoft να κατασκευάσει, ώστε να αντισταθμίσει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των συνεχώς διευρυνόμενων Data Center της.
Η συμφωνία αυτή συμβάλλει στην επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των έργων της Microsoft, εξασφαλίζοντας την προμήθεια 1,5 γιγαβάτ μονάδων ετησίως έως το 2032.

Επιπλέον, η Microsoft δεσμεύτηκε να καλύψει όλη την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έως το 2025. Έχει ήδη υπογράψει συμβάσεις για την αγορά πάνω από 13,5 γιγαβάτ ηλιακής, αιολικής και άλλης ανανεώσιμης ενέργειας σε 16 αγορές.

Για την Qcells, το έργο αυτό δεν είναι αποκλειστικό, δηλαδή η Microsoft μπορεί να προμηθευτεί πάνελ και από άλλες πηγές αν χρειαστεί. Ταυτόχρονα, η Qcells συζητά παρόμοιες συνεργασίες και με άλλους πελάτες.

Η συμφωνία κατέστη δυνατή χάρη στις φορολογικές απαλλαγές του Νόμου για τη Μείωση του Πληθωρισμού, που αποσκοπούν στην τόνωση της εγχώριας παραγωγής ηλιακών πάνελ. Η Qcells ισχυρίζεται ότι τα πάνελ της είναι “βιώσιμα κατασκευασμένα” και χρησιμοποιούν υδροηλεκτρική ενέργεια στην παραγωγή του πολυπυρίτιου στα πάνελ της, σε αντίθεση με τους περισσότερους ανταγωνιστές που χρησιμοποιούν άνθρακα. Επιπλέον, η εταιρεία στο μέλλον θα στηρίξει και την ανακύκλωση των πάνελ.

Comments are closed.