Όμιλος Titan – Investor Day: Παρουσίασε τον πρώτο 3D Printer στο χώρο του Construction

Στην εκδήλωση συζητήθηκαν οι πράσινες και φιλόδοξες στρατηγικές επιδιώξεις του Ομίλου, ενώ δεν μπορεί να μείνει ασχολίαστη και η σημαντική συνεργασία του με την Orcan Energy.

Η Titan Cement International SA (η Εταιρία) (Euronext Βρυξελλών, Χρηματιστήριο Αθηνών και Euronext Παρισίου, TITC) διοργάνωσε εχθές στην Αθήνα Investor Day. Πιο συγκεκριμένα, παρουσίασε τον πρώτο 3D Printer στο χώρο του construction.

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το χθεσινό Investor Day του ΤΙΤΑΝΑ με τις εντυπώσεις να τις κερδίζει το εργοστάσιο του Ομίλου στο Καμάρι Βοιωτίας και όσα έλαβαν χώρα εκεί, καθώς μεταξύ άλλων έγινε η παρουσίαση του πρώτου 3D Printerστο χώρο του construction στην Ελλάδα.

Σημειώνεται πως στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στο πλαίσιο της χθεσινής ημέρας ήταν παρουσιάσει την στρατηγική και τους αναπτυξιακούς στόχους του Ομίλου που έχουν τεθεί για το 2026, οι οποίοι θα διαμορφώσουν το μέλλον του και θα δημιουργήσουν μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη για τους μετόχους.

 

Οι πράσινες στρατηγικές επιδιώξεις του Ομίλου ΤΙΤΑΝ

Σημειώνεται πως ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ βασίζει το λειτουργικό του μοντέλο σύμφωνα με αξιολόγηση επιδόσεων σε τοπικό επίπεδο και την γρήγορη υλοποίηση αποφάσεων. Ως εκ τούτου, ο Όμιλος θέτει τις στρατηγικές του προτεραιότητες για την επίτευξη πράσινης ανάπτυξης κατά την περίοδο 2023-2026 ως εξής:

– Ενδυνάμωση του Ομίλου μέσω ενίσχυσης της ισχυρής του θέσης στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό θα επικεντρωθεί στη βελτιστοποίηση της απόδοσης υποδομών και συστημάτων logistics, στη διεύρυνση των πωλήσεων και στην ενίσχυση των λειτουργικών μοντέλων σκυροδέματος και αδρανών υλικών σε όλες τις αγορές.

– Επιτάχυνση της διάθεσης στην αγορά νέων «πράσινων» προϊόντων και άλλων τσιμεντοειδών υλικών. Στο πλαίσιο αυτό ο Ομιλος ΤΙΤΑΝ θα αναπτύξει συνεργασίες και δυνατότητες για να επιτύχει ηγετική θέση σε νέα υλικά και προϊόντα με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα, επενδύοντας σε δραστηριότητες προμήθειας και εμπορίας τσιμέντου με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα και παρεμφερών προϊόντων.

– Χρήση ψηφιακών και νέων τεχνολογιών. Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ είναι να παραμείνει πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της παραγωγικής διαδικασίας αλλά και να ενισχύσει τις δυνατότητές στην ανάπτυξη ενός λειτουργικού μοντέλου επόμενης γενιάς για τη βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης των πελατών, της αποδοτικότητας των πόρων και της παραγωγικότητας. Δέσμευση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ είναι μέσω συνεχούς καινοτομίας, να συνεχίσει να αξιοποιεί τη δύναμη που μπορούν να προσφέρουν οι νέες βιομηχανικές τεχνολογίες.

Μέσω συνεχούς καινοτομίας, ο Όμιλος θα συνεχίσει να αξιοποιεί τη δύναμη που μπορούν να προσφέρουν οι νέες βιομηχανικές τεχνολογίες. Καθοδηγούμενοι από αυτές τις στρατηγικές προτεραιότητες, ετέθησαν οικονομικοί και ποιοτικοί στόχοι για την περίοδο 2023-2026, με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία αξίας για όλους τους συμ-μετόχους.

Οι στόχοι του Ομίλου «Πράσινη ανάπτυξη και στρατηγική κατεύθυνση 2023-2026» είναι:

● Πωλήσεις €3 δισ.
● Μέση Ετήσια αύξηση ΕΒΙΤDA άνω του 10%
● Απόδοση του μέσου απασχολούμενου κεφαλαίου (ROACE) άνω του 12%
● Βασικά κέρδη ανά μετοχή €3/μετοχή
● Πιστοληπτική αξιολόγηση: όχι χαμηλότερη από BB+
● Καθαρός δανεισμός προς EBITDA μεταξύ 1,5x και 2x

Marcel Cobuz, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου

«Με μεγάλη χαρά παρουσιάζουμε σήμερα την στρατηγική και τους στόχους για -πράσινη- ανάπτυξη για την περίοδο 2023-2026. Με βάση τα πρόσφατα εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα, θέτουμε τις στρατηγικές προτεραιότητες για περαιτέρω ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, δεσμευόμενοι να γίνουμε ένας κορυφαίος προμηθευτής δομικών υλικών στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε, προσφέροντας μακροπρόθεσμη αξία στους συμ-μετόχους μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Marcel Cobuz.

Πιο συγκεκριμένα δόθηκε έμφαση στα εξής σημεία:

● Διπλασιασμός των πωλήσεων τσιμέντου με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα* έως το 2026 και επίτευξη μείωσης των εκπομπών/τόνο τσιμεντοειδούς προϊόντος κατά περισσότερο από 18%** με στόχο τα 550Kg CO2/τόνο
● Ψηφιοποίηση του 100% της παραγωγής τσιμέντου του Ομίλου και της εφοδιαστικής αλυσίδας έτοιμου σκυροδέματος.

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα του Investor Day 2023 περιελάμβανε:

− Εισαγωγή από τον Δημήτρη Παπαλεξόπουλο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
− Στρατηγικές Κατευθύνσεις από τον Marcel Cobuz, Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής
− Αναλυτικές Παρουσιάσεις από τους Βασίλη Ζαρκαλή (Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο, Titan America),
Γιάννη Πανιάρα (Διευθυντή Δραστηριοτήτων Ευρώπηs), Λεωνίδα Κανελλόπουλο (Διευθυντή Βιώσιμης
Ανάπτυξης και Καινοτομίας), Αντώνη Κύρκο (Διευθυντή Στρατηγικής και Ψηφιακού Μετασχηματισμού), Μιχάλη
Κολακίδη (Οικονομικό Διευθυντή Ομίλου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της TCI)
− Ενότητα ερωτήσεων & απαντήσεων
− Eπίσκεψη στο εργοστάσιο τσιμέντου στο Καμάρι Βοιωτίας, κοντά στην Αθήνα

Οι επενδυτές και όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την παρουσίαση μόλις αυτή γίνει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ομίλου https://ir.titan-cement.com/el/investor-information/investor-day.

Μεγάλη συνεργασία Ομίλου ΤΙΤΑΝ με Orcan Energy

Παράλληλα, είναι σκόπιμο και άξιο λόγου να δοθεί και ιδιάζουσα έμφαση, στη σημαντική συνεργασία ανάμεσα σε Όμιλο ΤΙΤΑΝ και Orcan Energy, όπου ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους για την ανάπτυξη μιας πρωτοποριακής τεχνολογικής λύσης παραγωγής καθαρής ενέργειας. Η συνεργασία αυτή θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία του Τιτάνα στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, κατά την παραγωγή τσιμέντου και την σημαντική εμπειρία της Orcan Energy στην εφαρμογή λύσεων βιώσιμης ενέργειας.

Οι δύο εταίροι θα διερευνήσουν από κοινού την ανάπτυξη και την υλοποίηση μιας τεχνολογίας που θα μετατρέπει τη διαφεύγουσα θερμότητα σε καθαρή και οικονομικά προσιτή ηλεκτρική ενέργεια, προσφέροντας τη δυνατότητα επιτάχυνσης της υλοποίησης έργων με ταυτόχρονη μείωση κόστους.

Ο Samir Cairae, διευθυντής Τεχνολογίας του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, δήλωσε: «Φιλοδοξούμε να μειώσουμε τις έμμεσες εκπομπές CO2 από την ηλεκτρική ενέργεια (Scope 2), κατά περίπου 58% έως το 2030 -με έτος βάσης το 2020. Χάρη στη συνεργασία μας με την Orcan Energy και την υιοθέτηση αυτής της νέας αλλά δοκιμασμένης σπονδυλωτής τεχνολογίας, θα έχουμε τη δυνατότητα να μετατρέψουμε τη διαφεύγουσα θερμότητα σε καθαρή ενέργεια μηδενικών εκπομπών άνθρακα, μειώνοντας σημαντικά το ανθρακικό μας αποτύπωμα και απολαμβάνοντας παράλληλα άμεσα οικονομικά οφέλη. Επιπλέον, αυτό το καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος συνεργασιών ενόψει ραγδαίων αλλαγών στις ψηφιακές τεχνολογίες και τις τεχνολογίες μείωσης το υαποτυπώματος άνθρακα».

Comments are closed.