ΒRAINBOX – DOTSOFT: Η πρωτοποριακή συνεργασία που φέρνει κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα στο Ρέθυμνο

Η σύμβαση αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα προς την προώθηση της βιώσιμης μικροκινητικότητας και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής και οικονομικής αειφορίας στην περιοχή.

Νέα σύμβαση υπέγραψε η ένωση «ΒRAINBOX Α.Ε. – DOTSOFT Α.Ε.» για την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος κοινοχρήστων ηλεκτρικών ποδηλάτων για το Δήμο Ρεθύμνης.

Η σύμβαση αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα προς την προώθηση της βιώσιμης μικροκινητικότητας και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής και οικονομικής αειφορίας στην περιοχή.

Τα συστήματα μίσθωσης δημόσιας χρήσης ποδηλάτων αποτελούν πρωτοβουλία με διεθνή απήχηση και συνεισφέρουν σημαντικά στην ενθάρρυνση της πράσινης κινητικότητας, καθώς προσφέρουν τη δυνατότητα χρήσης ποδηλάτων από μια ευρύτερη κοινότητα πολιτών, ενώ διαχειρίζονται και συντηρούνται από τον Δήμο.

Η πρωτοβουλία αυτή ενσωματώνει τις αρχές της αειφορίας, προάγοντας τη μείωση των ρύπων, της κυκλοφοριακής συμφόρησης και του θορύβου, ενώ παράλληλα ενισχύει την υγεία των πολιτών και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Επιπλέον, προσφέρει ένα εναλλακτικό μέσο μετακίνησης για τους κατοίκους και τους τουρίστες, ενισχύοντας την τουριστική βιομηχανία της περιοχής.

Μέσω της παροχής ηλεκτρικών ποδηλάτων και του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης, ο Δήμος Ρεθύμνης παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα εύκολης και προσιτής χρήσης. Οι πολίτες θα μπορούν να παραλαμβάνουν και να επιστρέφουν τα ποδήλατα σε κατάλληλους σταθμούς, ενώ οι θέσεις αυτές θα καθορίζονται από τον Δήμο για τη διευκόλυνση της λειτουργίας τους.

Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και η διάρκεια του έργου ορίζεται στους έξι (6) μήνες.

Comments are closed.