Θεσσαλονίκη: Διαχείριση πλημμυρών για τον Αξιό σε Ελλάδα και Βόρεια Μακεδονία μέσα από ευρωπαϊκό έργο

Σύμφωνα με τον Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ, Πέτρο Βαρελίδη, το έργο αναμένεται να τελειώσει τέλη του έτους, αντίστοιχο λειτουργεί στον Έβρο, ενώ στόχος είναι, την επόμενη διετία, να μπει σύστημα παρακολούθησης και σε όλα τα ποτάμια στην Ελλάδα.

Στη διακρατική διαχείριση, σε Ελλάδα και Βόρεια Μακεδονία, για την αντιμετώπιση των κινδύνων πλημμύρας, με περιοχή μελέτης τον Αξιό ποταμό και τους δήμους που βρίσκονται στη λεκάνη απορροής του και παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων, εστιάζει ευρωπαϊκό έργο που παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για το έργο FLOOD SHIELD Interreg IPA CBC Greece – Republic of North Macedonia, προϋπολογισμού περίπου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, που παρουσιάστηκε σήμερα, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας για τη Μείωση των Κινδύνων Φυσικών Καταστροφών, από τη Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων (ΓΓΦΠΥ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (Α.Δ.Μ-Θ).

Σύμφωνα με τον Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ, Πέτρο Βαρελίδη, το έργο αναμένεται να τελειώσει τέλη του έτους, αντίστοιχο λειτουργεί στον Έβρο, ενώ στόχος είναι, την επόμενη διετία, να μπει σύστημα παρακολούθησης και σε όλα τα ποτάμια στην Ελλάδα.

Στην αναγκαιότητα ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρών στη λεκάνη απορροής του Αξιού αναφέρθηκε, από την πλευρά του, ο προϊστάμενος πολιτικής προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης Στέλιος Ταμβακίδης. Σημείωσε, δε, ότι απαιτούνται κοινά διαχειριστικά σχέδια με τις διασυνοριακές χώρες και εμβάθυνση διακρατικών συνεργασιών κάνοντας λόγο για μια ολιστική προσέγγιση του ζητήματος.

Το έργο FLOOD SHIELD

Στόχος του FLOOD SHIELD, όπως εξήγησε η Ιωάννα Βασιλική Ποθητάκη, από τη LEVER Α.Ε. που συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα του έργου, είναι η ελαχιστοποίηση των διασυνοριακών κινδύνων πλημμύρας και καταστροφών στη λεκάνη απορροής του Αξιού, με την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας τόσο σε οργανωτικό όσο και σε τεχνολογικό και κοινωνικό επίπεδο.

Γενικότερα, στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν τηλεμετρικοί σταθμοί, πλατφόρμα κοινής διαχείρισης συμβάντων, ομάδα κοινής διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας, εκπαιδεύσεις, οδηγίες και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

«Αναπτύχθηκε ήδη κοινή ομάδα διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας και θα υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα σε Ελλάδα και Βόρεια Μακεδονία. Σκοπός είναι η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού διασυνοριακού συστήματος παρακολούθησης, αντιμετώπισης και αξιολόγησης των κινδύνων πλημμύρας» ανέφερε η κ. Ποθητάκη.

Παράλληλα, μέσω του έργου θα υλοποιηθούν δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας και ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων για την προστασία των ιδίων αλλά και των υπολοίπων.

Comments are closed.