Νεοι ειδικοί κάδοι συλλογής μαγειρικών ελαίων στον Δήμο Πετρούπολης

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η δημοτική Αρχή, μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα υπάρξει και στήριξη στο έργο της Κοινωνικής Πολιτικής του δήμου, αφού η συνεργαζόμενη εταιρεία θα διαθέτει ανταποδοτικά υπό τη μορφή δωροεπιταγών τροφίμων ή μετρητών, ένα ποσό ετησίως στις κοινωνικές δομές.

Ένα ακόμη ρεύμα ανακύκλωσης αναπτύσσει ο Δήμος Πετρούπολης και μάλιστα από τα πιο σημαντικά για το περιβάλλον, καθώς πρόκειται για τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια. Η δημοτική Αρχή εγκατέστησε ειδικούς κάδους για τη συλλογή τους σε 13 σημεία της πόλης κι έτσι επιχειρεί να ενισχύσει τη διαδικασία της διαλογής στην πηγή των μαγειρικών ελαίων (βρώσιμα έλαια και λίπη-τηγανέλαια), που προέρχονται τόσο από τις επιχειρήσεις εστίασης, όσο και από τα νοικοκυριά.

Με τη συλλογή, τη μεταφορά και την ενεργειακή αξιοποίησή τους, επιδιώκει να επιτύχει εξασφάλιση μιας εναλλακτικής πρώτης ύλης για την παραγωγή βιοντίζελ, το οποίο μπορεί να υποκαταστήσει το ντίζελ ή να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες αναλογίες με αυτό και παράλληλα την ενεργή συμμετοχή στην προσπάθεια που γίνεται για την προστασία του περιβάλλοντος, τον περιορισμό των εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων και την ανάλογη εξοικονόμηση φυσικών πόρων, τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων στους ΧΥΤΑ και φυσικά την προστασία του πλανήτη και της διατροφικής αλυσίδας, καθώς και τη μείωση των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στη δημιουργία του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Τέλος, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η δημοτική Αρχή, μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα υπάρξει και στήριξη στο έργο της Κοινωνικής Πολιτικής του δήμου, αφού η συνεργαζόμενη εταιρεία θα διαθέτει ανταποδοτικά υπό τη μορφή δωροεπιταγών τροφίμων ή μετρητών, ένα ποσό ετησίως στις κοινωνικές δομές.

Comments are closed.