Όμιλος Sanoptis: Επενδύει στην Ελλάδα με Οφθαλμολογικές Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας

Η ελβετική εταιρεία χαρακτηρίζει ιδιαίτερα θετικό το οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον που παρουσιάζει η Ελλάδα και γι' αυτό αποφάσισε να αναπτύξει περεταίρω την δραστηριότητα της στην χώρα μας.

Η αναβαθμισμένη πιστοληπτική ικανότητα και ο ταχύτερος ρυθμός ανάπτυξης σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθιστούν την χώρα μας έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό, σύμφωνα με τον ελβετικό πάροχο οφθαλμικών υπηρεσιών υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος Sanoptis ξεκίνησε και υλοποιεί μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στον τομέα της υγείας στην χώρα.

Αναλυτικά, το επενδυτικό πλάνο του Ομίλου Sanoptis στην Ελλάδα περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό υπερσύγχρονων μονάδων ημερήσιας νοσηλείας. Αυτό θα αναβαθμίσει σημαντικά το επίπεδο των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στον Έλληνα ασθενή. Οι δομές αυτές θα διαθέτουν ιατρικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, εξειδικευμένους και έμπειρους οφθαλμίατρους, που θα εφαρμόζουν πρωτόκολλα βέλτιστης πρακτικής, ενώ θα παρέχεται εξατομικευμένη φροντίδα στους ασθενείς.

Η ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης, αξιοπιστίας και αδιαμφισβήτητης κλινικής εμπειρίας, σε συνδυασμό με τη διεθνή και πιστοποιημένη εκπαίδευση χειρουργών, θα αποτελέσουν τον βασικό παράγοντα επιτυχίας για τη σύγχρονη οφθαλμολογία με θετικό αντίκτυπο στους ασθενείς.

Όπως σημειώνεται, αυτή η εξαιρετικά σημαντική επένδυση θα συμβάλει αποφασιστικά στην ανάδειξη της σημασίας του προληπτικού οφθαλμολογικού ελέγχου σε τακτική βάση σε πληθυσμό επιβαρυμένο δημογραφικά, προκειμένου να αποτραπούν ή να αντιμετωπιστούν επιτυχώς εάν χρειαστεί, ασθένειες όπως το γλαύκωμα, παθήσεις που σχετίζονται με τον διαβήτη όπως η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια και το διαβητικό οίδημα ωχράς ή η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (ΗΕΩ), οφθαλμικές καταστάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική έκπτωση στην ποιότητα ζωής του ασθενούς ή ακόμα και στην τύφλωση.

Comments are closed.