Πράσινη Στέγη στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Η BabylonGardens ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση του πρόσφατου έργου πράσινης στέγης στο Πολυτεχνείο Κρήτης, την πρώτη πράσινη στέγη στο Πολυτεχνείο, σημειώνοντας ένα σημαντικό βήμα προς τη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική ενσυνείδηση.

Η πράσινη στέγη επιφάνειας 65m², που βρίσκεται στο κτίριο της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, αποτελεί απόδειξη της δέσμευσής μας  για την προώθηση πράσινων πρωτοβουλιών.

Η πράσινη στέγη υλοποιήθηκε ως μέρος του έργου «JUSTROOF – Εφαρμογή μιας πράσινης στέγης για την υποστήριξη της Δίκαιης Μετάβασης», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα EUTeens4Green, για την υποστήριξη έργων από νέους σε περιοχές της Δίκαιης Μετάβασης, και ανελήφθη από τέσσερις φοιτητές του πολυτεχνείου Κρήτης.

Υπό την καθοδήγηση των ειδικών της BabylonGardens, οι φοιτητές, μαζί με το προσωπικό και τους διδακτορικούς φοιτητές του Εργαστηρίου Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, σχεδίασαν και κατασκεύασαν την πράσινη στέγη. Το έργο ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ, τονίζοντας τη σημασία της χρηστής διακυβέρνησης και της ενεργού συμμετοχής στην οικοδόμηση ενός βιώσιμου μέλλοντος.

“Είμαστε ενθουσιασμένοι με την πρώτη πράσινη στέγη στο Πολυτεχνείο Κρήτης, ένα απτό αποτέλεσμα της αφοσίωσης και της σκληρής δουλειάς των φοιτητών και της ομάδας της BabylonGardens. Το έργο ενισχύει τη δέσμευσή μας για βιώσιμες πρακτικές και ενδυναμώνει την επόμενη γενιά ώστε να δρουν ως καταλύτες για θετικές αλλαγές», δήλωσε η κα Χριστίνα Δεληγιάννη, Διευθύνουσα Σύμβουλος της BabylonGardens.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, επισκεφθείτε την ειδική ιστοσελίδα που δημιούργησαν οι φοιτητές: https://greenroof-tuc.gr

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την BabylonGardens, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://babylongardens.eu/

Comments are closed.