Η Huawei ανακοίνωσε τις δέκα κορυφαίες τάσεις για τις εγκαταστάσεις των data centers το 2024

Η Huawei πρόσφατα διοργάνωσε μια διάσκεψη για τις δέκα κορυφαίες τάσεις για τις εγκαταστάσεις των data centers το 2024 και δημοσίευσε την αντίστοιχη Λευκή Βίβλο.

Η Huawei πρόσφατα διοργάνωσε μια διάσκεψη για τις δέκα κορυφαίες τάσεις για τις εγκαταστάσεις των data centers το 2024 και δημοσίευσε την αντίστοιχη Λευκή Βίβλο.
Στη διάσκεψη, ο Yao Quan, Πρόεδρος του Κλάδου Υποδομών Data Centers της Huawei, όρισε τα τρία χαρακτηριστικά των μελλοντικών data centers: αξιόπιστα, απλοποιημένα και βιώσιμα.

Τάση 1: Τα προϊόντα υψηλής αξιοπιστίας και οι επαγγελματικές υπηρεσίες είναι το κλειδί για την εξασφάλιση ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας των data centers

Η έννοια της «ασφαλείας πλήρους αλυσίδας» πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού και της κατασκευής προϊόντων. Παρέχοντας επαγγελματικές υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης και λειτουργίας (O&M), μπορούμε να μειώσουμε τους δείκτες βλάβης των προϊόντων, να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών και να βελτιώσουμε το μηχανισμό διασφάλισης της αξιοπιστίας από άκρη σε άκρη.

Τάση 2: Η αρχιτεκτονική κατανεμημένης ψύξης θα γίνει μια καλύτερη επιλογή για την εξασφάλιση της ασφάλειας ψύξης

Σε αντίθεση με την αρχιτεκτονική κεντρικής ψύξης, η αρχιτεκτονική κατανεμημένης ψύξης είναι πιο ευέλικτη στο ότι τα υποσυστήματα είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους και οι αστοχίες μιας  μόνο συσκευής δεν επηρεάζουν τη λειτουργία άλλων συσκευών.

Τάση 3: Η προληπτική συντήρηση θα γίνει ένα βασικό χαρακτηριστικό της υποδομής των data centers

Η συντήρηση των data centers πραγματοποιείται συνήθως μετά από ένα συμβάν. Ωστόσο, με την έλευση της εποχής της ευφυούς υπολογιστικής, η συντήρηση μετά από ένα συμβάν θα αντικατασταθεί από συντήρηση πριν από ένα συμβάν. Η διάρκεια ζωής ευάλωτων εξαρτημάτων, η αιφνίδια υπερθέρμανση συσκευών και η διαρροή του συστήματος ψύξης μπορούν να προβλεφθούν για την πρόληψη ατυχημάτων.

Τάση 4: Το Σύστημα Προστασίας Ασφάλειας Δικτύου σε όλο τον Κύκλο Ζωής θα γίνει ασπίδα της εγκατάστασης κέντρου δεδομένων

H ασφάλεια της υποδομής των κέντρων δεδομένων μπορεί να διασφαλιστεί με την παροχή ασφάλειας τόσο σε επίπεδο λογισμικού όσο και σε επίπεδο υλικού. Η software ασφάλεια πρέπει να βασίζεται σε ένα σύστημα προστασίας ασφάλειας δικτύου κύκλου ζωής με τρεις διαστάσεις: ασφάλεια εφοδιασμού, εις βάθος άμυνα και ασφάλεια O&M λειτουργίας για την εξασφάλιση της αξιόπιστης λειτουργίας των κέντρων δεδομένων.

Τάση 5: Η προκατασκευασμένη και αρθρωτή αρχιτεκτονική θα γίνει η βέλτιστη επιλογή για υψηλή ποιότητα και γρήγορη παράδοση

Η προκατασκευασμένη αρχιτεκτονική θα αναδειχθεί ως βέλτιστη επιλογή, καθώς εξασφαλίζει συντομότερη περίοδο κατασκευής και παράδοση προϊόντων υψηλής ποιότητας. Επίσης, μειώνει αποτελεσματικά την περίοδο παράδοσης και τα απόβλητα που επιφέρει η επιτόπια κατασκευή και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών για άμεση διάθεση υπηρεσιών.

Τάση 6: Η επαγγελματική πλατφόρμα διαχείρισης καθιστά το Data Center O&M ασφαλέστερο και πιο αποτελεσματικό

Τα κέντρα δεδομένων παρουσιάζουν μια τάση κλιμακωτής αύξησης με αποτέλεσμα η  πολυπλοκότητα του συνολικού O&M να αυξάνεται δραματικά. Η επαγγελματική πλατφόρμα διαχείρισης βελτιώνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα και την ακρίβεια O&M των κέντρων δεδομένων, παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια και αξιοπιστία, ενώ επιτρέπει στους πελάτες να δημιουργήσουν σε βάθος δυνατότητες διαχείρισης συσκευών.

Τάση 7: Η σύγκλιση της ψύξης αέρα και υγρού γίνεται η προτιμώμενη αρχιτεκτονική σε σενάρια εξυπηρέτησης αβέβαιων απαιτήσεων

Σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης με αβέβαιες απαιτήσεις, η σύγκλιση της ψύξης αέρα και της υγρής ψύξης θα γίνει η προτιμώμενη αρχιτεκτονική, για την ευέλικτη προσαρμογή στη μελλοντική εξέλιξη των υπηρεσιών και την μεγιστοποίηση της απόδοσης επένδυσης (ROI) των πελατών.

Τάση 8: Η έμμεση ψύξη με εξάτμιση ως το καλύτερο σύστημα ψύξης στο παρόν και στο μέλλον

Το έμμεσο σύστημα ψύξης με εξάτμιση έχει προφανή πλεονεκτήματα σε σχέση με το σύστημα ψύξης νερού όσον αφορά στην αρχιτεκτονική, την απόδοση και το O&M, αποτελώντας την πιο οικονομική λύση. Παρέχει υψηλότερη αξιοπιστία, ενώ μεγιστοποιεί τη χρήση ελεύθερων πηγών ψύξης. Σε ψυχρές περιοχές, οι συμπιεστές μπορούν να παραμείνουν αδρανείς τις περισσότερες φορές, επιτυγχάνοντας το βέλτιστο δείκτη PUE.

Τάση 9: Η βέλτιστη λύση για περαιτέρω μείωση του δείκτη PUE είναι η μετατόπιση της εστίασης από τα αποτελεσματικά εξαρτήματα στην βελτιστοποίηση μηχανικής συστήματος.

Για την μείωση του δείκτη PUE των κέντρων δεδομένων, κρίνεται απαραίτητη η εστίαση στην βελτιστοποίηση της μηχανικής του συστήματος για την εξισορρόπηση στις πραγματικές συνθήκες και στο επίπεδο τεχνολογίας εξαρτημάτων. Για παράδειγμα, η λειτουργία διπλής μετατροπής του UPS μετατρέπεται σε λειτουργία S-ECO και PUE του κέντρου δεδομένων και αλλάζει σε PFPUE (petaflops PUE), το οποίο βελτιστοποιεί την ενεργειακή απόδοση των κέντρων δεδομένων.

Τάση 10: Η βελτιστοποίηση AI θα γίνει η καλύτερη επιλογή για την έξυπνη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης στα υπάρχοντα κέντρα δεδομένων

Υπάρχει ακόμη ένας μεγάλος αριθμός υπαρχόντων κέντρων δεδομένων που απαιτούν βελτίωση στην ενεργειακή απόδοση. Ο άμεσος εκσυγχρονισμός τους καθίσταται αναγκαίος για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις εξοικονόμησης ενέργειας. H λύση βελτιστοποίησης ενεργειακής απόδοσης AI βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση των υπαρχόντων κέντρων δεδομένων με προκαθορισμένους αλγόριθμους AI και μοντέλα big data, διευκολύνοντας την μετάβαση από την παραδοσιακή ψύξη στην έξυπνη ψύξη.

Η Huawei θα επιμείνει στη δημιουργία αξιόπιστων, απλοποιημένων και βιώσιμων προϊόντων και λύσεων κέντρων δεδομένων για να βοηθήσει τους πελάτες και τους συνεργάτες να δημιουργήσουν πράσινη και αξιόπιστη υποδομή για υπολογιστές, επιτρέποντας σε κάθε watt να αυξάνει την υπολογιστική ισχύ, ως μέρος των προσπαθειών για την προώθηση τις ψηφιακής εποχής προς τα εμπρός.

Οι δέκα αυτές τάσεις θα καθορίσουν το μέλλον των data centers. Οι επιχειρήσεις που θέλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές πρέπει να προετοιμαστούν για αυτές τις αλλαγές.

Διαβάστε εδώ την Λευκή Βίβλο 

Comments are closed.