ΤΙΤΑΝ: Χτίζοντας το μέλλον στο εργοστάσιο στο Καμάρι Βοιωτίας

Το εργοστάσιο Καμαρίου είναι η συνέχεια του – ιστορικά – πρώτου εργοστασίου της εταιρίας, στην Ελευσίνα.  Ξεκίνησε τη λειτουργία του στα μέσα της δεκαετίας του ‘70 για να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες των κατασκευών στην Αττική, καθώς και για να δημιουργήσει, μαζί με την Ελευσίνα, ένα παγκόσμια ανταγωνιστικό εξαγωγέα τσιμέντου.  Ακόμα και σήμερα, 3/4 της παραγωγής του εργοστασίου εξάγεται, κυρίως στις ΗΠΑ, συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας.

Η έναρξη της λειτουργίας του προασβεστοποιητή (calciner) συμβάλει σημαντικά στον στόχο για δημιουργία τσιμέντου μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα.

Το εργοστάσιο βρίσκεται ήδη τα τελευταία δύο χρόνια σε φάση μετασχηματισμού, με στόχο να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της μεγάλης πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής. Το έργο το οποίο εγκαινιάζεται σήμερα, η έναρξη λειτουργίας προασβεστοποιητή (calciner), μέσω της χρήσης νέας τεχνολογίας αιχμής, είναι ένας ακόμα σταθμός σε αυτή την πορεία που θα καταλήξει στην πλήρη ανακατασκευή της παραγωγικής διαδικασίας για τη δημιουργία τσιμέντου μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα.

Αυτή η φάση της επένδυσης άγγιξε τα €26 εκατ. Στόχος, σε βάθος χρόνου, είναι η παραγωγή 3 εκατ. τόνων τσιμέντου μηδενικού άνθρακα, καλύπτοντας τις ανάγκες, όχι μόνο της Αττικής, αλλά και άλλων αγορών, συνεχίζοντας την δυναμική των εξαγωγών. Σήμερα, με την επένδυση στον προασβεστοποιητή, καθώς και με τις υπόλοιπες επενδύσεις που έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση, το εργοστάσιο θα παράξει τσιμέντο με 150.000 τόνους μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα ετησίως, περιορίζοντας τη χρήση των ορυκτών καυσίμων μόλις στο 30%.

Ταυτόχρονα, η λειτουργία του προασβεστοποιητή μπορεί να συμβάλει σε μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντικά και οικονομικά βέλτιστη λύση στο θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων της Αττικής (στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων), μειώνοντας αντίστοιχα την ανάγκη ταφής τους.

Ανακεφαλαιώνοντας, το εργοστάσιο είναι σε θέση να πετύχει ταυτόχρονα:

  1. Περιορισμό χρήσης ορυκτών καυσίμων στο 30%, μειώνοντας τις εισαγωγές συμβατικών καυσίμων στην χώρα.
  2. Την απορρόφηση ετησίως 200.000 τόνων επεξεργασμένων υπολειμμάτων της ανακύκλωσης, μειώνοντας αντίστοιχα την ανάγκη ταφής τους.
  3. Την μείωση κατά 150.000 τόνους ετησίως του ανθρακικού αποτυπώματος τους εργοστασίου.

Παράλληλα με αυτή την επένδυση στην πράσινη ανάπτυξη, ο Όμιλος αναπτύσσει μια σειρά καινοτόμων λύσεων για τις κατασκευές του μέλλοντος.  

Βελτιστοποιεί την παραγωγική διαδικασία, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη στη διαχείριση των μύλων και των κλιβάνων, αυξάνοντας την παραγωγική ικανότητά τους και μειώνοντας κατά περίπου 10% τις ανάγκες σε ενέργεια.  Το εργοστάσιο αλλάζει έτσι πλήρως τον τρόπο λειτουργίας του, ενσωματώνοντας τις πιο πρωτοποριακές λύσεις της ψηφιακής επανάστασης.

Δημιουργεί πράσινα προϊόντα, έχοντας επιτύχει ήδη 25% χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα, με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε εφαρμογή. Μέχρι και η συσκευασία αλλάζει, ώστε να μπορεί να απορροφηθεί μέσα στο τελικό προϊόν, με μηδενικά απόβλητα.

Επίσης, καινοτομεί σε νέες μεθόδους κατασκευής, όπως η εκτύπωση με την μέθοδο 3D printing, έχοντας στο εργοστάσιο μονάδα που τυπώνει κατασκευές, αναπτύσσοντας την τεχνολογία. Μια τεχνολογία που φιλοδοξεί να μειώσει σημαντικά το ανθρακικό αποτύπωμα των κτιρίων, χρησιμοποιώντας λιγότερο, αλλά πιο εξειδικευμένο, τσιμέντο, σε ανταγωνιστικό κόστος.

Το όραμα, όμως, ολοκληρώνεται με το πρόγραμμα Ήφαιστος (IFESTOS). Μια επένδυση που σχεδιάζεται τώρα, με πάνω από €230 εκατ. στήριξη από το Ταμείο Καινοτομίας της ΕΕ, η οποία θα δεσμεύσει όλες τις εκπομπές άνθρακα της διαδικασίας παραγωγής, 1,9 εκατομμύρια τόνους CO₂ ετησίως. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση,  σήμερα, σε μετατροπή υφιστάμενης παραγωγής εργοστασίου σε μηδενικού άνθρακα σε όλη την Ευρώπη. Η επένδυση συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στηρίζει την ελληνική ανταγωνιστική βιομηχανία και την επιχειρηματική εξωστρέφεια. Και προσφέρει το απόλυτα πράσινο προϊόν για τις ελληνικές κατασκευές του μέλλοντος.

Το πλάνο δράσεών του, με ορίζοντα το 2030, θα καταστήσει το εργοστάσιο Καμαρίου ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσιο τσιμέντου με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα και πλήρως ψηφιοποιημένη λειτουργία στην Ευρώπη ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλλει στην επίτευξη του εθνικού στόχου για τη μείωση κατά 54% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (ΕΣΕΚ).

Το εργοστάσιο Καμαρίου κατασκευάστηκε το 1974 και απασχολεί 163 εργαζόμενους άμεσα και πολλούς περισσότερους έμμεσα. Λειτουργεί δύο περιστροφικούς κλιβάνους και τέσσερις μύλους τσιμέντου, παράγοντας ετησίως 2.000.000 τόνους τσιμέντου χαμηλότερου αποτυπώματος άνθρακα. Σε σύμπραξη με την τοπική αυτοδιοίκηση και τις κοινότητες, το εργοστάσιο και οι εργαζόμενοι έχουν υλοποιήσει 100 και πλέον κοινωνικές, εκπαιδευτικές και περιβαλλοντικές δράσεις την τελευταία 20ετία, σε συνεργασία με 27 φορείς και οργανώσεις, προς όφελος 6.000+ ατόμων όλων των ηλικιών στην ευρύτερη περιοχή.

Comments are closed.