Χρ. Τριαντόπουλος: Καταβλήθηκαν ήδη 21,2 εκατ. ευρώ του δεύτερου κύκλου της πρώτης αρωγής προς αγρότες – Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για περίπου 10.700 δικαιούχους

Η υλοποίηση του δεύτερου κύκλου της πρώτης αρωγής προς τις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023 και αφορά, κυρίως, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες συνεχίζεται, σε ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας με τις Περιφέρειες. Την Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024, πραγματοποιήθηκε νέα καταβολή του δεύτερου κύκλου της πρώτης αρωγής – η επιπλέον επιχορήγηση ως και 10.000 ευρώ – προς 165 αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες συνολικού ύψους 1.016.000 ευρώ. Πρόκειται, ειδικότερα, για αγρότες και κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας και δη των Περιφερειακών Ενοτήτων της Λάρισας, των Τρικάλων και της Καρδίτσας, αλλά και της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε συνέχεια των διασταυρωθέντων στοιχείων που λαμβάνει η Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής από τις Περιφέρειες και τον ΕΛΓΑ.

Συνολικά, μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου της πρώτης αρωγής, έχουν καταβληθεί 21.178.000 ευρώ προς 3.823 αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες, εκ των οποίων 19.031.000 ευρώ αφορούν σε 3.443 περιπτώσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων και 2.147.000 ευρώ αφορούν σε 380 περιπτώσεις κτηνοτροφικών μονάδων.

Σημειώνεται ότι συνολικά στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου της πρώτης αρωγής σε επιχειρήσεις, κτηνοτρόφους και αγρότες, έχουν πληρωθεί 3.880 δικαιούχοι, ενώ συνολικά έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διασταυρώσεων και πληρωμών για περίπου 10.690 αιτήσεις, καθώς περίπου 6.810 δικαιούχοι – αγροτικές εκμεταλλεύσεις, κτηνοτρόφοι και επιχειρήσεις – είτε έχουν ήδη λάβει την πρώτη αρωγή που αντιστοιχεί στην σοβαρότητα της ζημιάς όπως χαρακτηρίζεται από την οικεία Περιφέρεια από τον πρώτο κύκλο της πρώτης αρωγής, είτε έχουν ήδη λάβει προκαταβολή που ανέρχεται στο 50% της δικαιούμενης επιχορήγησης με την οποία και συμψηφίζεται η πρώτη αρωγή, είτε το ύψος της ζημιάς τους είναι αρκετά χαμηλό για να λάβουν πρώτη αρωγή.

Του δεύτερου κύκλου της πρώτης αρωγής, είχε προηγηθεί ο πρώτος κύκλος της πρώτης αρωγής προς τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τις κτηνοτροφικές μονάδες των πληγεισών περιοχών που αντιστοιχεί σε καταβολές ύψους 41.112.000 ευρώ προς 19.582 περιπτώσεις αγροτών και κτηνοτρόφων. Αθροιστικά, λοιπόν, ο πρώτος και ο δεύτερος κύκλος της πρώτης αρωγής προς αγρότες και κτηνοτρόφους έχει διαμορφωθεί σε 62.290.000 ευρώ.

Αθροιστικά, λοιπόν, μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο του πρώτου και του δεύτερου κύκλου της πρώτης αρωγής, έχουν καταβληθεί 177,7 εκατ. ευρώ προς περίπου 49.509 περιπτώσεις νοικοκυριών, επιχειρήσεων, αγροτικών εκμεταλλεύσεων και κτηνοτροφικών μονάδων που επλήγησαν από το πρωτόγνωρο πλημμυρικό φαινόμενο που έπληξε τη Θεσσαλία, αλλά και άλλες περιοχές.

Παράλληλα, προχωρά και η χορήγηση της προκαταβολής του 50% της προβλεπόμενης επιχορήγησης της κρατικής αρωγής προς αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες για τις ζημιές σε πάγια, σε εμπορεύματα, σε εξοπλισμό, σε μηχανήματα, έγγειο κεφάλαιο και σε άλλα σχετικά στοιχεία. Ειδικότερα, μέχρι τώρα έχουν χορηγηθεί 2.962.835 ευρώ προς 772 αγρότες και κτηνοτρόφους, με τις καταβολές να συνεχίζονται ανάλογα και με τη ροή στοιχείων από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και δη τις επιτροπές και τα κλιμάκια κρατικής αρωγής της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Παράλληλα, σε 698 περιπτώσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων και κτηνοτροφικών μονάδων η πρώτη αρωγή, που είχε χορηγηθεί συμψηφίστηκε με το ποσό που αναλογούσε στο ποσό της προκαταβολής του 50% της επιχορήγησης της κρατικής αρωγής. Συνεπώς, η φάση της χορήγησης της προκαταβολής του 50% της κρατικής αρωγής προς αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες έχει ολοκληρωθεί για 1.470 δικαιούχους.

Σε συνέχεια και της σημερινής καταβολής, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές και την κρατική αρωγή, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος σημείωσε πως «σε ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας με την Περιφέρεια Θεσσαλίας το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προχωρά στην καταβολή και του δεύτερου κύκλου της πρώτης αρωγής που αφορά, κυρίως, αγρότες και κτηνοτρόφους. Μέχρι τώρα έχουν καταβληθεί 21,2 εκατ. ευρώ προς 3.820 περίπου αιτούντες, ενώ η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί για 10.690 αιτούντες, καθώς οι υπόλοιποι είτε έχουν λάβει την προκαταβολή του 50% της κρατικής αρωγής, είτε προκύπτει – από τα στοιχεία των επιτροπών και των κλιμακίων κρατικής αρωγής της Περιφέρειας – πως δεν εντάσσονται στην περίμετρο των δικαιούχων για επιπλέον ποσά. Οι καταβολές θα συνεχιστούν και τις επόμενες εβδομάδες, ακολουθώντας τη ροή των στοιχείων από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία και έχει ενισχυθεί. Παράλληλα, προχωρά και η χορήγηση της προκαταβολής του 50% της κρατικής αρωγής προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που μπορεί να φθάσει έως και τις 200.000 ευρώ ανά αγρότη ή κτηνοτρόφο. Και συνεχίζουμε σε στενή συνεργασία με όλους».

Συνεχίζεται, λοιπόν, η καταβολή του δεύτερου κύκλου της πρώτης αρωγής προς τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τις κτηνοτροφικές μονάδες ανάλογα με τη ροή των στοιχείων από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Τα στελέχη της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής είναι σε στενή επικοινωνία με τις Περιφέρειες και τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να προχωρήσει το έργο των επιτροπών και των κλιμακίων κρατικής αρωγής των Περιφερειών, με αποτέλεσμα τις επόμενες ημέρες να έχουμε νέες καταβολές πρώτης αρωγής

Comments are closed.