ΑΠΘ: Διεθνές Βραβείο για την προστασία σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Η εργασία που κατέκτησε το Διεθνές Βραβείο εφαρμοσμένης έρευνας είναι αποτέλεσμα του ερευνητικού έργου που χρηματοδοτήθηκε από την IEEE, έπειτα από διάκριση.

Η ερευνητική εργασία, με τίτλο «Προστασία σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με τη χρήση διατάξεων προστασίας έναντι υπερτάσεων» κατέκτησε το Διεθνές Βραβείο στον τομέα της εφαρμοσμένης έρευνας «2024 Power Systems Protection Committee Prize Paper Award» της μεγαλύτερης παγκοσμίως τεχνολογικής επαγγελματικής κοινότητας ΙΕΕΕ (Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών).

Η απονομή του Βραβείου θα πραγματοποιηθεί στο Λας Βέγκας, στις 19 Μαΐου 2024, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συνεδρίου «2024 Industrial & Commercial Power Systems Technical Conference». Το «Βραβείο Καλύτερης Ερευνητικής Εργασίας» που επιλέχθηκε από την Επιτροπή Προστασίας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, για το έτος 2024, δόθηκε από το Τμήμα Βιομηχανικών και Εμπορικών Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΙΕΕΕ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΑΠΘ, το αντικείμενο της πρωτότυπης εργασίας αφορά στην ανάπτυξη μεθόδων προστασίας σταθμών φόρτισης, με σκοπό τον περιορισμό των αστοχιών του εξοπλισμού διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και της πιθανότητας απώλειας της λειτουργικότητας διασυνδεδεμένων ηλεκτρικών οχημάτων λόγω κεραυνικών πληγμάτων. Επιπρόσθετα, στην εργασία παρουσιάζονται εργαλεία προσομοιώσεων που αναπτύχθηκαν για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας διαφορετικών συστημάτων προστασίας έναντι υπερτάσεων σε σταθμούς ταχείας φόρτισης συνεχούς τάσης και αποτελούν αναπτυσσόμενη τεχνολογία αιχμής της σύγχρονης ηλεκτροκίνησης.

Η προτεινόμενη μεθοδολογία βασίζεται σε ένα μοντέλο προσδιορισμού του επιπέδου προστασίας που παρέχεται σε σταθμούς φόρτισης, το οποίο αναπτύχθηκε πάνω σε πειραματικά δεδομένα που αποκτήθηκαν στο Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του ΑΠΘ, στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής των Υπ. Διδακτόρων Ευάγγελου Στάικου και Αλέξανδρου Χατζηκώστα, υπό την επίβλεψη του Αν. Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ Θωμά Τσοβίλη.

H δημοσιευμένη εργασία είναι αποτέλεσμα του ερευνητικού έργου που χρηματοδοτήθηκε από την IEEE μετά από διάκριση της ερευνητικής πρότασης που υπέβαλε ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, με τίτλο «Προστασία σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων έναντι υπερτάσεων», Αν. Καθηγητής Θωμάς Τσοβίλης. Στόχος του έργου ήταν η βελτίωση της αξιοπιστίας των συστημάτων φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και η επιτάχυνση της ενσωμάτωσης των ηλεκτρικών οχημάτων στο δίκτυο μεταφορών. Στην ερευνητική ομάδα συμμετείχε ο Επίκ. Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Γιώργος Πέππας.

IEEE: Η μεγαλύτερη τεχνολογική επαγγελματική κοινότητα στον κόσμο

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών – IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) είναι μια παγκόσμια τεχνολογική, επαγγελματική οργάνωση, με σκοπό την προώθηση της θεωρίας και των εφαρμογών της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών για την εξέλιξη του επαγγέλματος, με γνώμονα την κοινωνική προσφορά. Στην οργάνωση της ΙΕΕΕ είναι σήμερα εγγεγραμμένα περισσότερα από 420.000 μέλη σε περισσότερες από 160 χώρες, γεγονός που την καθιστά τη μεγαλύτερη τεχνολογική επαγγελματική κοινότητα στον κόσμο.

Comments are closed.