Ποιες «πράσινες» δουλειές έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση;

Οι τομείς της αγοράς στους οποίους υπάρχει η μεγαλύτερη ζήτηση για «πράσινες» δεξιότητες.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων μηνών μας έχουν υπενθυμίσει με το χειρότερο τρόπο τις τραγικές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στις κοινότητες ανά τον κόσμο. Φέτος πραγματοποιήθηκαν πολλές διεθνείς διασκέψεις, προκειμένου οι κυβερνήσεις των χωρών να συζητήσουν τις επιπτώσεις αυτές. Τέτοιες συζητήσεις έλαβαν χώρα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και στην Διάσκεψη της Γλασκώβης (COP26), όπου το επίκεντρο των διαβουλεύσεων ήταν η επιτάχυνση της μετάβασης σε μια πιο «πράσινη» οικονομία. Είναι σημαντικό λοιπόν, σε αυτό το σημείο να τονίσουμε πως οι «πράσινες» δεξιότητες είναι ζωτικής σημασίας για την μεταστροφή αυτή. Ποιες είναι όμως οι «πράσινες» δουλείες που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά;

Οι «πράσινες» δουλείες έχουν ήδη μεγάλη ζήτηση

Σύμφωνα με εκτιμήσεις την επόμενη δεκαετία αναμένεται να ανοίξουν εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας χάρη στις νέες πολιτικές και δεσμεύσεις για το κλίμα. Ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (International Labor Organization (ILO)) προβλέπει πώς μέχρι το 2030 θα έχουν ανοίξει 24 εκατ. νέες δουλειές στην «πράσινη οικονομία». Στην πλατφόρμα του LinkedIn η μεταστροφή αυτή σε «πράσινες» προσλήψεις έχει ήδη αρχίσει να γίνεται ορατή. Από το 2017 η ζήτηση για «πράσινες» δεξιότητες έχει αυξηθεί δραματικά. Αυτό οφείλεται στο ότι τόσο οι εταιρείες όσο και οι κυβερνήσεις κάνουν μεγάλες προσπάθειες για να καταφέρουν να εκπληρώσουν τους στόχους βιωσιμότητας που έχουν θέσει. Τα δεδομένα για την εργασία που παρέχει το LinkedIn δείχνουν μια εντυπωσιακή αλλαγή. Φαίνεται πως έχει μειωθεί η ζήτηση για θέσεις εργασίας στους τομείς του πετρελαίου η του αερίου, ενώ έχει αυξηθεί η ζήτηση για περιβαλλοντικές θέσεις. Για παράδειγμα, το 2015 η αναλογία των θέσεων πετρελαίου στις ΗΠΑ ήταν 5:1 σε σχέση με τις περιβαλλοντικές θέσεις. Το 2020 η αναλογία αυτή έφτασε το 2:1. Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένεται πως η ζήτηση για περιβαλλοντικές δουλειές θα μπορούσε μάλιστα μέχρι και να ξεπεράσει την ζήτηση για δουλειές στον τομέα του πετρελαίου μέχρι το 2023. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρόκειται για μια πάρα πολύ εντυπωσιακή μεταστροφή σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι καθώς αυξάνεται η ζήτηση για «πράσινες» δουλείες, οι εργοδότες φαίνεται πως αναζητούν πλέον «πράσινες» δεξιότητες αντί για πτυχίο πανεπιστημίου. Αυτό συμβαίνει γιατί προς το παρόν υπάρχει μεγάλη ζήτηση και χαμηλή προσφορά. Μάλιστα δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που χρηματοοικονομικοί επενδυτές προσλαμβάνουν επιστήμονες ειδικευμένους στο κλίμα, χωρίς εκείνοι να έχουν καμία εκπαίδευση πάνω σε χρηματοοικονομικά ζητήματα. Και αυτό γιατί εκτιμούν πως μπορούν να αξιολογήσουν καλύτερα τα κλιματικά οφέλη μιας επικείμενης επένδυσης. Οι υποψήφιοι με «πράσινες» δεξιότητες καταφέρνουν να ξεχωρίσουν καθώς περνάνε από διαφορετικά στάνταρ αξιολόγησης.

Τι είναι τα «πράσινα» ταλέντα;

«Πράσινο» ταλέντο θεωρείται κάποιος που έχει τουλάχιστον μια δεξιότητα στο βιογραφικό του που θα μπορούσε να είναι χρήσιμη σε κάποιο περιβαλλοντικό project, η  κάποιος που εργάζεται σε κάποια «πράσινη» δουλειά.
Οι «πράσινες» δεξιότητες, είναι δεξιότητες εκείνες που βοηθούν στην πρόληψη, στην παρακολούθηση η στην καταπολέμηση της μόλυνσης του περιβάλλοντος. Επίσης,  «πράσινες» θεωρούνται οι δεξιότητες που βοηθάνε στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης και της διατήρησης των φυσικών πόρων, τους οποίους χρησιμοποιούν οι εταιρείες για την παραγωγή αγαθών και την παροχή υπηρεσιών.

Με βάση τα στοιχεία του LinkedIn υπάρχει τεράστια αύξηση στην ζήτηση για «πράσινες» δεξιότητες τα τελευταία χρόνια, η οποία αγγίζει μέχρι και διψήφια η τριψήφια ποσοστά. Οι τομείς στις οποίες παρατηρείται η ζήτηση αυτή είναι στη διαχείριση του οικοσυστήματος, στη περιβαλλοντική πολιτική και στις βιώσιμες προμήθειες.

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι επικρατέστεροι υποψήφιοι είναι εκείνοι με πολύ εξειδικευμένες δεξιότητες, οι οποίοι έχουν παραδοσιακά «πράσινες» καριέρες. Όπως για παράδειγμα οι περιβαλλοντολόγοι, οι διαχειριστές βιωσιμότητας και οι βιολόγοι. Ωστόσο, παρατηρούμε και μια σημαντική αλλαγή στις τάσεις. Υπάρχει αυξημένη ζήτηση για «πράσινες» δεξιότητες σε δουλείες οι οποίες δεν ήταν παραδοσιακά πράσινες στο παρελθόν. Μία από αυτές είναι και βιομηχανία τη μόδας. Δεν είναι καθόλου σπάνιο να ζητούν από τους πωλητές, τους στυλίστες και τους σχεδιαστές να έχουν περιβαλλοντικές γνώσεις. Στον χρηματοοικονομικό κλάδο επίσης, η περιβαλλοντική χρηματοδότηση αποτελεί πλέον ξεχωριστό τομέα.  Μάλιστα, οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου και οι αναλυτές επενδύσεων προβάλλουν όλο και περισσότερο την εμπειρία τους πάνω στις βιώσιμες επενδύσεις.

Σε ποιες βιομηχανίες υπάρχει περισσότερη ζήτηση για «πράσινες» δουλείες ;

Δεν υπάρχει πλέον μια μεμονωμένη «πράσινη» βιομηχανία. Οι πράσινες δουλειές έχουν εξαπλωθεί σε μια πάρα πολλές βιομηχανίες. Από τις πιο προφανείς όπως είναι η βιομηχανία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στις λιγότερο αναμενόμενες όπως εκείνες των χρηματοοικονομικών, των τεχνολογιών μόδας και των μεταφορών.

Οι εργοδότες έχουν αρχίσει και απαιτούν από τους εργαζομένους να ξέρουν πως να κάνουν τη δουλειά τους με βιώσιμο τρόπο. Με τη σειρά τους, οι ηγέτες από όλο το φάσμα του επιχειρηματικού χώρου έχουν θέσει πολύ φιλόδοξους επιχειρηματικούς στόχους για την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Η ανάπτυξη των «πράσινων» ταλέντων αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς στους κλάδους της εξόρυξης και της ενέργειας. Το γενικό όμως ποσοστό παρουσίας των «πράσινων» δουλειών είναι πολύ μεγαλύτερο στους τομείς της υγείας, της γεωργίας, των μεταφορών και των κατασκευών.

Τι χρειάζεται για να γίνει η οικονομία «πράσινη»;

Με βάση τα λεγόμενα πολλών αναλυτών, πρέπει να αλλάξουν οι πάγιες αντιλήψεις πάνω στις περιβαλλοντικές δουλειές. Αναφορικά με τις δουλειές και δεξιότητες που συμβάλουν στην επίτευξη μιας βιώσιμης οικονομίας, δεν πρέπει να περιορίζουμε την ζήτηση τέτοιων δεξιοτήτων αποκλειστικά σε παραδοσιακά «πράσινους» τομείς της αγοράς. Είναι σημαντικό οι περιβαλλοντικές δεξιότητες να εισχωρήσουν σε μη παραδοσιακά «πράσινες»θέσεις εργασίας, όπως αυτή των τεχνικών συντήρησης οχημάτων. Και αυτό γιατί ο τρόπος που οι άνθρωποι αυτοί κάνουν τη δουλειά τους είναι καθοριστικός για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων. Η πράσινη οικονομία έχει ανάγκη την συνεργασία όλων των βιομηχανιών.

Comments are closed.