ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Μια από τις καλύτερες εταιρείες να δουλεύει κανείς

Η εταιρεία πιστοποιήθηκε ως Great Place to Work από τον οργανισμό Great Place to Work®Hellas.

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες απέκτησε την Πιστοποίηση του Great Place to Work®, (CERTIFIED by Great Place to Work®) μετά από μια μεθοδική και διεξοδική αξιολόγηση η οποία πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό Great Place to Work®Hellas. Η Πιστοποίηση βασίζεται κατά κύριο λόγο, στην ανώνυμη και εμπιστευτική αξιολόγηση, την οποία πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι της εταιρείας σχετικά με την εμπειρία τους από το εργασιακό τους περιβάλλον. Η συγκεκριμένη διάκριση έρχεται παράλληλα με την ουσιαστική ενδυνάμωση της εταιρείας, στο πλαίσιο του ευρύτερου μετασχηματισμού του ομίλου ΔΕΗ, επιβεβαιώνοντας ότι η εταιρική ανάπτυξη έρχεται μέσω της σταθερής επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Κωνσταντίνος Μαύρος, δήλωσε σχετικά: «Η πιστοποίηση Great Place to Work® είναι μεγάλη τιμή για εμάς και ενισχύει ακόμη περισσότερο την περηφάνια μας για την εταιρεία. Στόχος μας είναι να οδηγούμε την ενεργειακή μετάβαση μέσω των επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ, αλλά και να εξελισσόμαστε κάθε χρόνο με άξονα τη βελτίωση στις εργασιακές συνθήκες, υιοθετώντας και δημιουργώντας καινοτόμες πρακτικές για τους ανθρώπους μας.Πιστεύουμε στην καινοτομία, το σεβασμό και τη διαφάνεια ως μοχλούς ανάπτυξης των ανθρώπων».

Το θεμέλιο της εταιρείας και της ανάπτυξής της είναι η εδραίωση ενός εξαιρετικού εργασιακού περιβάλλοντος με κουλτούρα εμπιστοσύνης, συμπερίληψης και δέσμευσης, που ενώνει τους ανθρώπους σε ένα κοινό όραμα, το οποίο δεν αφορά μόνο στην επιτυχία, αλλά διέπει τη συνεργασία. Η συμμετοχή στη λίστα Great Place to Work® είναι τιμητική διάκριση για τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες και επιβεβαιώνει τον χαρακτηρισμό της ως εργοδότης επιλογής.

Οι εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα πιστοποιημένων εταιρειών (Certified™ Companies) έχουν αξιολογηθεί όλες με τη χρήση του ίδιου ερωτηματολογίου. Το Great Place to Work® λειτουργεί σε 60 χώρες και στις έξι ηπείρους. Ο τίτλος αποδίδεται στις καλύτερες εταιρείες στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά.

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες είναι μια 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ. Έχοντας κατασκευάσει και λειτουργώντας αιολικά πάρκα, υδροηλεκτρικούς σταθμούς, φωτοβολταϊκά πάρκα και ένα υβριδικό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες κατέχει μια ισχυρή θέση στην Ελληνική αγορά ΑΠΕ, με στόχο να αποτελέσει την κινητήρια δύναμη στο συνεχή ενεργειακό μετασχηματισμό του Ομίλου ΔΕΗ. Με παρουσία σε όλες τις μορφές ΑΠΕ, η εταιρεία στοχεύει, μέσα από ένα συνδυασμό οργανικής ανάπτυξης και στρατηγικών συνεργασιών, να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο έργων της συμπεριλαμβάνοντας καινοτόμες τεχνολογίες όπως η αποθήκευση ενέργειας, τα υπεράκτια αιολικά πάρκα και τα πλωτά φωτοβολταϊκά. Συνολικά ο Όμιλος στοχεύει σε ένα σημαντικό μετασχηματισμό. Η ΔΕΗ επαναπροσδιορίζει τον εαυτό της προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης μέσα από την υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της. Στο πλαίσιο αυτό (α) προχωρά στην απo-ανθρακοποίηση μέσω της επιτάχυνσης της απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων και της προώθησης των επενδύσεων σε ΑΠΕ, (β) εστιάζει στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την λειτουργική αποδοτικότητα μέσω της εφαρμογής νέων τεχνολογιών σε όλες τις δραστηριότητές του Ομίλου και (γ) επιδιώκει ευκαιρίες ανάπτυξης τοποθετώντας τον πελάτη στο επίκεντρο της εμπορικής δραστηριότητάς της αναλαμβάνοντας παράλληλα πρωταγωνιστικό ρόλο για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες παρακολουθούνται οι επιδόσεις και λαμβάνονται μέτρα προκειμένου να ευθυγραμμίζονται η στρατηγική και οι δραστηριότητες της εταιρείας με βέλτιστες πρακτικές που συμβάλλουν στην εκπλήρωση των βιώσιμων κριτηρίων για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη βιώσιμη Εταιρική Διακυβέρνηση. Η εταιρεία επενδύει σταθερά σε υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό με σταθερή δέσμευση για συνεχή βελτίωση της εργασιακής καθημερινότητας και την εδραίωση μιας ισχυρής εργασιακής κουλτούρας.

Comments are closed.