ΗΡΩΝ: Στρατηγική συνεργασία με Ambience Services για το «Εξοικονομώ»

Ο όμιλος ανακοίνωσε τη συνεργασία του με την εξειδικευμένη εταιρεία Ambience Services στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ».

Ο κορυφαίος Όμιλος παραγωγής και προμήθειας ενέργειας ΗΡΩΝ συνεχίζει να επενδύει στη στρατηγική του με επίκεντρο τον καταναλωτή και την πλήρη κάλυψη των αναγκών του, εγκαινιάζοντας τη νέα του συνεργασία με την εξειδικευμένη εταιρεία Ambience Services στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ». Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα αναβάθμισης της κύριας κατοικίας με ποσοστό επιχορήγησης που φθάνει έως και το 75%, συντελώντας έτσι στον ευρύτερο στόχο της ενεργειακής μετάβασης της χώρας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, μέσα από το εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων του ΗΡΩΝΑ σε όλη την Ελλάδα, να ενημερωθούν για τα οφέλη του προγράμματος «Εξοικονομώ» και να έρθουν σε επικοινωνία με την εταιρεία Ambience Services, η οποία δύναται να αναλάβει το σύνολο της διαδικασίας υπαγωγής στο πρόγραμμα. Η συνεργασία με την Ambience Services δίνει στον πελάτη τη δυνατότητα εξατομικευμένης εξυπηρέτησης, από την προετοιμασία του φακέλου και την καταχώρηση της αίτησης μέχρι τις απαραίτητες επιθεωρήσεις και την τελική εκταμίευση του ποσού.

Μέσα από τη νέα του συνεργασία, ο ΗΡΩΝ, αναγνωρίζοντας τα πολλαπλά πλεονεκτήματα του προγράμματος «Εξοικονομώ», μεσολαβεί ώστε να έρθουν σε επαφή οι καταναλωτές με τους εξειδικευμένους συμβούλους της Ambience Services και να επωφεληθούν των προνομιών του προγράμματος.

Comments are closed.