ΕΕ: «Πράσινες» οι επενδύσεις στο φυσικό αέριο και την πυρηνική ενέργεια

Στην τελική μορφή της ταξινομία της ΕΕ, συμπεριλαμβάνονται ως βιώσιμες υπό προϋποθέσεις οι επενδύσεις στο φυσικό αέριο και στην πυρηνική ενέργεια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να χαρακτηρίσει, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, τις επενδύσεις στο φυσικό αέριο και στην πυρηνική ενέργεια ως «πράσινες» επενδύσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την τελική μορφή της συμπληρωματικής πράξης κατ’ εξουσιοδότηση για την ταξινομία της ΕΕ (Taxonomy Complementary Climate Delegated Act) για τη χρηματοδότηση περιβαλλοντολογικά βιώσιμων επενδύσεων που έχουν ως στόχο την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας.

Comments are closed.