ΕΔΑ Αττικής: Νέα επιδότηση εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου

Το νέο πρόγραμμα επιδότησης καλύπτει μέρος της συνολικής δαπάνης για τη μετατροπή της εσωτερικής εγκατάστασης θέρμανσης για χρήση φυσικού αερίου.

Την ενεργοποίηση του νέου προγράμματος επιδότησης εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου ανακοίνωσε η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής (ΕΔΑ Αττικής). Η επιδότηση αφορά σε νέες συνδέσεις με αυτόνομη ή κεντρική θέρμανση φυσικού αερίου για κατοικίες που βρίσκονται επί του ενεργού δικτύου διανομής φυσικού αερίου.

Το πρόγραμμα επιδότησης της ΕΔΑ Αττικής καλύπτει μέρος της συνολικής δαπάνης για τη μετατροπή της εσωτερικής εγκατάστασης θέρμανσης (συμπεριλαμβανομένων των συσκευών και των εξαρτημάτων που απαιτούνται) για χρήση φυσικού αερίου. Για διαμερίσματα και μονοκατοικίες, το επιδοτούμενο ποσό ανέρχεται σε 400 ευρώ, ενώ για πολυκατοικίες μπορεί να ανέλθει έως 3.000 ευρώ. Το νέο πρόγραμμα επιδότησης ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης που θα κατατεθούν στην ΕΔΑ Αττικής, μαζί με το σχετικό αίτημα επιδότησης, από σήμερα Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού του προγράμματος.

Επισημαίνεται ότι το ποσό της επιδότησης αποδίδεται στους ανάδοχους εγκαταστάτες μετά την ενεργοποίηση της εγκατάστασης, την υποβολή ορθού φύλλου ελέγχου καύσης, τιμολογίου εγκαταστάτη και λοιπών δικαιολογητικών Β’ φάσης (και το αργότερο έως την 31η Οκτωβρίου 2022). Επίσης, η ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως και τρεις μήνες από την ημερομηνία τοποθέτησης του μετρητή φυσικού αερίου, ενώ η υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών Β’ φάσης προς την ΕΔΑ Αττικής να πραγματοποιηθεί έως και 20 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ενεργοποίησης.

Επιπλέον, όλοι οι καταναλωτές συνεχίζουν να επωφελούνται από την έκπτωση έως 100% στα τέλη σύνδεσης που ισχύει για το 1ο εξάμηνο του έτους.

Ο εκτελεστικός πρόεδρος ΔΣ της ΕΔΑ Αττικής, Πιέρρος Χατζηγιάννης, σε δήλωσή του, ανέφερε: «Η ΕΔΑ Αττικής, πιστή στην αποστολή της το φυσικό αέριο να φθάσει σε όλη την Περιφέρεια Αττικής, επενδύει διαρκώς στην επέκταση του δικτύου της τόσο σε περιοχές με υφιστάμενο δίκτυο αλλά και σε νέες. Το πρόγραμμα επιδότησης εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της ΕΔΑ Αττικής και στόχο έχει να ελαφρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό, παρέχοντας ένα σημαντικό κίνητρο και διευκολύνοντας τα νοικοκυριά να συνδεθούν στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου της Εταιρείας. Παράλληλα, στηρίζει την εθνική προσπάθεια για μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας και μείωση αντίστοιχα των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου».

Comments are closed.