ΔΕΣΦΑ: Μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Το μνημόνιο προβλέπει ένα κοινό σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν χθες Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου, ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) και το αγγλόφωνο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΜΣ) στην Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο και Οικονομία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Το μνημόνιο, το οποίο υπεγράφη από την CEO του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli και τον Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, Καθηγητή Νικόλαο Φαραντούρη, προβλέπει κοινό σχέδιο δράσης για την περαιτέρω εδραίωση και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

  • Ανταλλαγή τεχνογνωσίας μέσω συνεργασίας σε ακαδημαϊκές και επιστημονικές δράσεις, αμοιβαίες επισκέψεις μελών και φοιτητών του ΠΜΣ στην Ενέργεια και στελεχών του ΔΕΣΦΑ, συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα, ακαδημαϊκούς φορείς και φορείς καινοτομίας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων,
  • Προσέλκυση και υποστήριξη ταλέντου, ιδίως μέσω χορήγησης υποτροφιών από τον ΔΕΣΦΑ σε φοιτητές του ΠΜΣ, υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων πεδίου όπως Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών, καθώς και ανάπτυξη ενός προγράμματος «Πρακτικής Άσκησης» φοιτητών του ΠΜΣ στον ΔΕΣΦΑ,
  • Συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα έργα μέσω του σχεδιασμού ή της δημιουργίας κοινών συγχρηματοδοτούμενων δράσεων ή προγραμμάτων, υποβολής κοινών προτάσεων σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα,

Διοργάνωση κοινών δραστηριοτήτων, όπως τη διοργάνωση από κοινού επιστημονικών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων (συνέδρια, ημερίδες και εκδηλώσεις).

Comments are closed.