ΥΠΑΑΤ: Αναβάθμιση για το αλιευτικό καταφύγιο της Ίου

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 753.720 ευρώ, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατασκευή προβλήτας αλιευτικού καταφυγίου και κτιρίου αποθηκών αλιέων.

Υπεγράφη η απόφαση για την αναβάθμιση της ασφάλειας του αλιευτικού καταφυγίου της Ίου, συνολικού προϋπολογισμού 753.720 ευρώ από τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δημήτρη Παπαγιαννίδη.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, τα έργα που προβλέπεται να κατασκευαστούν είναι:

  • Προβλήτας αλιευτικού καταφυγίου
  •  Μώλος προστασίας της Αγίας Ειρήνης
  • Περιμετρική οδός πρόσβασης αλιευτικού καταφυγίου
  • Κτίριο αποθηκών αλιέων
  • Δεξαμενές

Για την υλοποίηση της πράξης προβλέπεται να εκτελεστούν τα ακόλουθα δύο υποέργα σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση:

1o υποέργο – «Βελτίωση εγκαταστάσεων αλιευτικού καταφυγίου Ίου» – Π/Υ 750.000 ευρώ

1. Ανακατασκευή προβλήτα αλιευτικού καταφυγίου διαστάσεων μήκους 90μ. και πλάτους 4,50μ. πάκτωση χυτοχαλύβδινων δεστρών, τοποθέτηση εννιά (9) φωτιστικών σωμάτων σε ιστούς ύψους 3,40μ., τοποθέτηση πέντε (5) κιβωτίων παροχών νερού και δύο (2) πυροσβεστικών φωλεών. Τέλος κατασκευή ανοξείδωτου οβελού για το φανό ναυσιπλοΐας.

2. Περιμετρική οδός πρόσβασης μήκους 160μ. μέσου πλάτους από 5,30μ. έως 6,90μ. και τοποθέτηση έντεκα (11) φωτιστικών σωμάτων.

3. Ανακατασκευή κτιρίου αποθηκών αλιέων επιφάνειας 117μ2.

4. Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) πλαστικών δεξαμενών χωρητικότητας 800 και 200 λίτρων.

2ο υποέργο – «Επαύξηση δικτύου Η/Μ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.»- Π/Υ 3.720 ευρώ

Αφορά στη δαπάνη για την επαύξηση ισχύος της παροχής από τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

Η πράξη χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας 1:«Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας» του Ε.Π. «Αλιείας και Θάλασσας», που υλοποιείται από την Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών.

Comments are closed.