Χρίστος Δήμας: Ανοίγει ο δρόμος για νέες βιώσιμες ιχθυοκαλλιέργειες

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα «NewTechAqua», με σκοπό την ανάπτυξη βιώσιμων εφαρμογών και νέων ειδών ιχθύων.

Ανοίγει ο δρόμος για τη βιώσιμη παραγωγή νέων ειδών ιχθύων, όπως το μαγιάτικο και ο κρανιός, στη ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια, όπως έγραψε στο facebook ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας.

Συγκεκριμένα ο υφυπουργός αναφέρει τα εξής:

«Το ΕΛΚΕΘΕ-Hellenic Centre for Marine ResearchΕλληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, μέσω του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ) συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα «NewTechAqua», με στόχο να επεκτείνει και να διαφοροποιήσει την ευρωπαϊκή παραγωγή ιχθύων, με την ανάπτυξη τεχνολογικά προηγμένων, ανθεκτικών και βιώσιμων εφαρμογών και νέων ειδών ιχθύων, όπως το μαγιάτικο (Seriola dumerili) και ο κρανιός (Argyrosomus regius).

Πρόσφατα, ένα ακόμη καινοτόμο βήμα επετεύχθη προς τη βιώσιμη παραγωγή του μαγιάτικου στη ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια.

Στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας για την Αναπαραγωγή νέων ειδών, που συντονίζει ο Διευθυντής του ΙΘΑΒΒΥΚ-ΕΛΚΕΘΕ Hellenic Centre for Marine Research-HCMR, Δρ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς, έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι για τον έλεγχο της αναπαραγωγής του μαγιάτικου με τη χρήση δεξαμενών μεγάλου όγκου που επέτρεψαν σε γεννήτορες που εκτρέφονται σε θαλάσσιους κλωβούς κατά τη διάρκεια του έτους, να ωριμάσουν και να αναπαραχθούν χωρίς τη χρήση εξωγενών ορμονών.

Αυτό ανοίγει τον δρόμο για τη βιολογική παραγωγή του μαγιάτικου και την μείωση της εξάρτηση της βιομηχανίας από τους συχνούς χειρισμούς αυτών των μεγάλων αναπαραγωγικών ψαριών.

Επίσης, αναπτύχθηκαν διαχειριστικές μέθοδοι για τον κρανιό, ώστε να μπορούν να διατηρούνται και να ωριμάζουν αναπαραγωγικά σε χερσαίες δεξαμενές χωρίς την απαίτηση να εκτίθενται στις φυσικές αυξομειώσεις της θερμοκρασίας που παρατηρούνται στην ανοικτή θάλασσα, γεγονός που απαιτεί ενέργεια για την ψύξη ή θέρμανση του νερού εκτροφής που συνήθως προέρχεται από γεωτρήσεις με σταθερή θερμοκρασία.

Comments are closed.