Περιφέρεια Κρήτης: Καινοτόμες δράσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Η Περιφέρεια συμμετείχε σε καινοτόμο εργαστήριο για τη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «RRI2SCALE».

Σε ένα καινοτόμο εργαστήριο για την περιφερειακή βιώσιμη ανάπτυξη με επίκεντρο τις «έξυπνες» πόλεις, τις μεταφορές, την ενέργεια και την παρουσίαση μιας νέας μεθοδολογικής προσέγγισης λήψης αποφάσεων, συμμετείχε διαδικτυακά η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος RRI2SCALE – Horizon 2020.

Στο εργαστήριο συμμετείχαν εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης οι Γιώργος Αλεξάκης, περιφερειακός σύμβουλος εντεταλμένος για τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Θέματα, Ελένη Σταματάκη, συντονίστρια του προγράμματος, και Μαρία Σίτη, στέλεχος του έργου.

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες προχώρησαν σε μία νέα προσέγγιση λήψης αποφάσεων εκπροσωπώντας και παρουσιάζοντας τις δράσεις και τις απόψεις τους σε υποθετικά σενάρια οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης με βάση την ιδιότητα και το ρόλο τους. Μέσα από αυτή τη διαδικασία οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να εισέλθουν σε μια νέα λογική προβληματισμού και οραματισμού για το μέλλον λαμβάνοντας υπόψη τα κίνητρα και τον τρόπο δράσης των άλλων φορέων καθώς και το ενδεχόμενο συνεργασίας μεταξύ τους. Επιπλέον, όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στη σημασία που έχουν η συνεργασία όλων των φορέων και η έκφραση της φωνής της κοινής γνώμης σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας (έρευνα και καινοτομία, εθελοντισμός, συμμετοχή στις πολιτικές αποφάσεις) για μια βιώσιμη ανάπτυξη και υπεύθυνα οικοσυστήματα.

Το πρόγραμμα RRI2SCALE εστιάζει στην ανάπτυξη μιας νέας μεθοδολογικής προσέγγισης στήριξης των περιφερειακών πολιτικών έρευνας και καινοτομίας για την επίτευξη μιας βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης που θα λαμβάνει υπόψη τις τάσεις στις «έξυπνες» πόλεις, μεταφορές και ενέργεια λαμβάνοντας υπόψη τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ενεργή συμμετοχή πολιτών και φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Στο εργαστήριο επίσης συμμετείχαν οι Αλέξανδρος Στεφανάκης, επικ. καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης, Δημοσθένης Μαράκης ιδρυτικό μέλος της εθελοντικής ομάδας Αστικής Οικολογίας Heraklion Eco Voice, η Δέσποινα Μαραγκάκη – Γιαβρίδη, πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Αγ. Ιωάννου και οι Μαργαρίτα Αγγελίδου και Χρήστος Πολίτης από την εταιρία Q-Plan, εταίρο του προγράμματος.

Comments are closed.