Ελληνικός Χρυσός: Στις πιο βιώσιμες εταιρείες στην Ελλάδα για το 2022

H εταιρεία βρέθηκε μεταξύ των «The Most Sustainable Companies in Greece 2022».

Μια ακόμα σημαντική διάκριση απέσπασε η Ελληνικός Χρυσός, καθώς κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Εκδήλωσης παρουσίασης των Επιχειρηματικών επιδόσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, εντάχθηκε στην ανώτατη ηγετική ομάδα των «The Most Sustainable Companies in Greece 2022», των εταιρειών δηλαδή εκείνων που μπορούν να αποτελέσουν παραδείγματα βέλτιστης επιχειρηματικής πρακτικής και να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου.

Στον εν λόγω θεσμό, οι επιχειρήσεις αξιολογούνται από το QualityNet Foundation, τον εξειδικευμένο Οργανισμό σε Θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, με βάση τα ESG κριτήρια και μέσω πολλαπλών επιπέδων αξιολόγησης, όπως των πρωτοβουλιών που αναπτύσσουν, της ανάπτυξης διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη, της συστημικής παρακολούθησης της επίδρασης τους, μέσω πολιτικών διαδικασιών και δεικτών καθώς και του τρόπου δημοσιοποίησης των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

«Η διάκρισή μας αυτή επιβεβαιώνει την προσήλωσή μας στην αειφόρο ανάπτυξη, την καινοτομία και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, καθώς και τη δέσμευσή μας να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος για όλους. Λειτουργούμε με βάση τη διαφάνεια και αυτό φαίνεται στα στοιχεία που δημοσιεύουμε σε τακτικά διαστήματα στους Απολογισμούς Βιώσιμης Ανάπτυξης. Αποτελεί δέσμευση για εμάς να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε δράσεις και έργα που θα αφήσουν θετικό κοινωνικό αποτύπωμα, συμβάλλοντας έμπρακτα στην ανάπτυξη και ευημερία της περιοχής», δήλωσε ο CSR & Community Relations Director της Ελληνικός Χρυσός, Ιωάννης Μαλεγκάνος.

H Ελληνικός Χρυσός σχεδιάζει και υλοποιεί σημαντικά έργα για την εκπαίδευση, την υγεία και το περιβάλλον που διασφαλίζουν την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Όλες οι πρωτοβουλίες και οι υπεύθυνες πρακτικές που εφαρμόζει, αποτυπώνονται αναλυτικά στους δημοσιευμένους Απολογισμούς Βιώσιμης Ανάπτυξης της εταιρείας.

Comments are closed.