Υπερταμείο: Ολοκληρώθηκε το σεμινάριο για την προσβασιμότητα στον χώρο εργασίας

Βασικός στόχος ήταν να προκύψει ένας συμπεριληπτικός σχεδιασμός για την καλύτερη πρόσβαση των εμποδιζόμενων ατόμων στις υπηρεσίες των θυγατρικών του.

Το Υπερταμείο διοργάνωσε την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022 το διαδικτυακό σεμινάριο «Η προσβασιμότητα στα εταιρικά εργαλεία επικοινωνίας» για τα στελέχη Επικοινωνίας, Βιωσιμότητας και Μάρκετινγκ των θυγατρικών και συμμετοχών του.

Ο στρατηγικός στόχος του Υπερταμείου, στο πλαίσιο του οποίου εντάσσεται το σεμινάριο εκπαίδευσης, είναι ο συμπεριληπτικός σχεδιασμός και η προσβασιμότητα στις υπηρεσίες των εταιριών στις οποίες συμμετέχει για όλα τα εμποδιζόμενα άτομα, όπως τα άτομα με οπτική και ακουστική βλάβη.

Πώς μπορούν τα άτομα με οπτική βλάβη να ξέρουν τι δείχνει μια φωτογραφία στα social media; Πώς ένα διαφημιστικό σποτ μπορεί να γίνει προσβάσιμο σε κωφούς και βαρήκοους συμπολίτες μας; Ποιες είναι οι τεχνικές προδιαγραφές ώστε μία εταιρική ιστοσελίδα να είναι καθολικά προσβάσιμη; Όλα αυτά παρουσιάστηκαν αναλυτικά στο σεμινάριο από εξειδικευμένους ανάπηρους επαγγελματίες του χώρου.

Με κεντρικό μήνυμα «Μαζί παντού γινόμαστε προσβάσιμοι», 50 στελέχη από όλες τις εταιρείες στις οποίες είναι μέτοχος το Υπερταμείο παρακολούθησαν το σεμινάριο που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Α.Μ.Κ.Ε. «Με Άλλα Μάτια», η οποία έχει όραμα την εξάλειψη της υποεκπροσώπησης των αναπήρων και της διάστασης της αναπηρίας στον δημόσιο λόγο.

Στη διάρκειά του παρουσιάστηκαν ο συμπεριληπτικός τρόπος σκέψης και τα τεχνολογικά εργαλεία που είναι απαραίτητα για να είναι προσβάσιμα τα υλικά επικοινωνίας που αναπτύσσονται από τους επαγγελματίες του χώρου. Στο πλαίσιο του διαδραστικού χαρακτήρα του σεμιναρίου, παρουσιάστηκαν παραδείγματα χρηστής και μη χρηστής επικοινωνίας προκειμένου να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τον ακούσιο αποκλεισμό μιας μεγάλης μερίδας χρηστών/πελατών από τα εργαλεία που σχεδιάζουν για την επικοινωνία των υπηρεσιών τους. Στο σεμινάριο συμμετείχαν στελέχη από τις εταιρίες ΑΕΔΙΚ (Διώρυγα Κορίνθου), ΓΑΙΑΟΣΕ, ΔΕΘ HELEXPO, ΕΛΤΑ, ΕΤΑΔ, ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ, ΚΑΘ, ΟΚΑΑ, Συγκοινωνίες Αθηνών (Όμιλος ΟΑΣΑ), ΤΑΙΠΕΔ, 5G –ΦΑΙΣΤΟΣ και Υπερταμείο.

Το όραμα της συμπερίληψης και της προσβασιμότητας όλων των πολιτών, με ίσους όρους, στις υπηρεσίες που προσφέρουν οι εταιρίες στις οποίες συμμετέχει το Υπερταμείο, αποτελεί τον οδηγό για την εφαρμογή μιας σειράς μετρήσιμων δράσεων με προστιθέμενη αξία για την αξιολόγηση και ενίσχυση της καθολικής προσβασιμότητας. Επιπλέον, στοχεύει στη γενικότερη αλλαγή νοοτροπίας και προσέγγισης συναφών θεμάτων μέσω της ενεργούς ευαισθητοποίησης των εμπλεκομένων μερών, τόσο σε επίπεδο ατόμων όσο και φορέων.

Τη συνολική στρατηγική προσβάσιμων υπηρεσιών του Υπερταμείου συνδράμουν ο Ελληνικός Σύνδεσμος για το Σύνδρομο Asperger (ΕΛ.Σ.Σ.Α.), η Α.Μ.Κ.Ε. «Με Άλλα Μάτια» και ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους (Σ.Κ.Ε.Π.).

Comments are closed.