ΜΙΝΕΡΒΑ: Εξασφάλισε πιστοποίηση ενεργειακής διαχείρισης

Η εταιρεία ξεκίνησε την εφαρμογή του νέου πρότυπου συστήματος ISO 50001:2018 για τα εργοστάσια του Σχηματαρίου και των Ιωαννίνων.

Η ΜΙΝΕΡΒΑ προχώρησε στην εφαρμογή και πιστοποίηση με το νέο πρότυπο σύστημα διαχείρισης ενέργειας ISO 50001:2018 για τα εργοστάσια του Σχηματαρίου και των Ιωαννίνων, από τον φορέα πιστοποίησης BM TRADA.

Το νέο πρότυπο αντικαθιστά το ISO 50001:2011 και παρέχει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο για την καλύτερη χρήση της ενέργειας και τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, βασική εταιρική αρχή της ΜΙΝΕΡΒΑ αποτελεί ο σεβασμός στην προστασία του περιβάλλοντος σε όλο το φάσμα της βιομηχανικής παραγωγής, και επί σειρά ετών πιστοποιείται σύμφωνα με διεθνή πρότυπα διαχείρισης της ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων, διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, περιβαλλοντικής διαχείρισης, καθώς και διαχείρισης της ενέργειας.

Η Μινέρβα ΑΕ Ελαιουργικών Επιχειρήσεων, μια εταιρεία με ιστορία και εμπειρία σχεδόν 120 χρόνων, είναι σήμερα μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες της χώρας στον τομέα των τροφίμων, με ισχυρά brands όπως το Μινέρβα, το Pummaro, το Φαστ, το Χωριό, το ΤΟΠ, και το Brava.

Comments are closed.