Δήμος Διονύσου: Εκσυγχρονίζεται ο στόλος καθαριότητας

Υπογράφηκε σύμβαση για προμήθεια 12 νέων οχημάτων και μηχανημάτων, με το συνολικό κόστος τους να φτάνει τα 4.087.040 ευρώ.

Στην υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια 12 νέων οχημάτων και μηχανημάτων, προχώρησε ο Δήμος Διονύσου, με στόχο να εκσυγχρονίσει πλήρως τον στόλο της Υπηρεσίας καθαριότητας, προς όφελος του περιβάλλοντος και της παροχής αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς τους δημότες. Το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 4.087.040 ευρώ, με παράλληλη συντήρηση και επισκευή διάρκειας πέντε ετών.

Τα οχήματα και μηχανήματα που θα παραλάβει σταδιακά ο δήμος το επόμενο διάστημα είναι:

  • 1 Απορριμματοφόρο φορτηγό 22m3
  • 2 Απορριμματοφόρα φορτηγά 16m3
  • 1 Απορριμματοφόρο φορτηγό 16m3 με γερανό
  • 1 Απορριμματοφόρο φορτηγό 14m3 με πλύση κάδων
  • 1 Ημιρυμουλκούμενο συμπίεσης απορριμμάτων 55m3
  • 1 Ανατρεπόμενο φορτηγό 19m3
  • 2 Ανατρεπόμενα φορτηγά 19tn με γερανό-αρπάγη
  • 1 Υδροφόρο φορτηγό 14m3
  • 1 Φορτηγό σάρωθρο 6m3 (μηχάνημα έργου)
  •  1 Φορτηγό καλαθοφόρο 18m (μηχάνημα έργου)

Σύμφωνα με τη σύμβαση που υπογράφτηκε, η πενταετής τεχνική υποστήριξη του ανωτέρω εξοπλισμού, περιλαμβάνει:

1. Τη συντήρηση (σέρβις) των οχημάτων, περιλαμβανομένων των υπερκατασκευών αυτών, όπως προβλέπουν τα βιβλία συντήρησης κατασκευαστή του κάθε είδους, καθώς και όλων των απαραίτητων ανταλλακτικών.

2. Την αποκατάσταση πάσης φύσεως βλαβών (εργασία και υλικά), που θα προκύψουν κατά τη λειτουργία του εξοπλισμού χωρίς καμία εξαίρεση, πλην των βλαβών που θα οφείλονται σε τροχαία ατυχήματα-τρακάρισμα.

3. Όλα τα αναλώσιμα υλικά συμπεριλαμβανομένων ελαιολιπαντικών και φίλτρων.

4. Τη μεταφορά προς/από συνεργεία, τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων, τον έλεγχο καυσαερίων, την ασφαλιστική κάλυψη του εξοπλισμού (για το χρονικό διάστημα διάρκειας της σύμβασης) και την έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών.

Comments are closed.