Μεγάλο ενδιαφέρον για την Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Σε ανακοίνωση του το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανέφερε ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συνεχίζεται κανονικά με μεγάλη συμμετοχή.

«Συνεχίζεται με μεγάλη συμμετοχή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ακόμη στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης αποτελεί αυτοτελή δημόσια υπηρεσία, η οποία αποτελείται από τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ-ΔΑΜ, τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού Χρηματοδότησης, τη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης και το Αυτοτελές Τμήμα Παρατηρητηρίου.

Σκοπό έχει τον κεντρικό σχεδιασμό και προγραμματισμό των πολιτικών Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης καθώς και τη διαχείριση και τον συντονισμό υλοποίησης του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων για τον σκοπό αυτό εθνικών ή ευρωπαϊκών πηγών χρηματοδότησης.

Για τις ανάγκες στελέχωσής της, η Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης προχωρά σε 18 αποσπάσεις υπαλλήλων που απασχολούνται ως μόνιμο προσωπικό ή με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4872/21 περί Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, καθορίζεται σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού για τον προσδιορισμό επιπλέον ανταμοιβής συγκεκριμένου ποσοστού επί του μισθολογικού κόστους του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως την 24η Μαρτίου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με κοινοποίηση στη διεύθυνση [email protected]

Comments are closed.