Ο Χ. Δήμας ανακοίνωσε μία νέα «πράσινη» spin-off

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων δήλωσε ότι η εταιρεία, Minds τεχνολογίες και επιστήμες περιβάλλοντος, δημιουργήθηκε από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

«Δημιουργήθηκε spin-off εταιρεία από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., η Minds τεχνολογίες και επιστήμες περιβάλλοντος». Αυτό δήλωσε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας, σε εκδήλωση για το ερευνητικό προγράμματος CLAIM (Cleaning Litter by Developing and Applying Innovative Methods in European Seas).

Όπως αναφέρει ο Υφυπουργός σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Θάλασσες χωρίς πλαστικά». Αυτός είναι ο στόχος του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος CLAIM (Cleaning Litter by Developing and Applying Innovative Methods in European Seas) το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τον Ορίζοντα 2020 και είναι κοινοπραξία μεταξύ 21 εταίρων από 17 διαφορετικές χώρες και συντονίζει με επιτυχία το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Hellenic Centre for Marine Research – HCMR.

Το CLAIM αποτελεί μία σημαντική βάση για την αναπροσαρμογή και υιοθέτηση νέων πολιτικών και μέτρων με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη και μέσω της υλοποίησης του προέκυψαν ερευνητικά αποτελέσματα με σημαντικό αντίκτυπο σε θέματα προστασίας της θάλασσας και της παράκτιας ζωής.

Πλέον δημιουργήθηκε και spin-off εταιρεία η Minds τεχνολογίες και επιστήμες περιβάλλοντος, από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της αποτελεσματικής σύνδεσης της έρευνας με την καινοτόμο επιχειρηματικότητα.

Comments are closed.