Πόσο οικολογικές είναι οι επιδόσεις των ΔΣ των επιχειρήσεων

Σύμφωνα με έρευνα της KPMG τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών λαμβάνουν υπόψιν τους τα κριτήρια ESG σε περιορισμένο βαθμό ή καθόλου.

Ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής, δηλαδή ένα από τα βασικότερα ESG( Environmental, Social, Governance)  κριτήρια στην αποτελεί μια δημοφιλή προσέγγιση στην εταιρική στρατηγική. Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της KPMG σε διευθυντές διοικητικών συμβουλίων και ανώτατα στελέχη (C-suite), περισσότεροι από τους μισούς ανέφεραν ότι τα διοικητικά συμβούλια τους εξετάζουν τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στην επίβλεψη της στρατηγικής τους μόνο σε περιορισμένο βαθμό ή καθόλου.

Στις μέρες μας, οι εταιρείες που αποτυγχάνουν να υιοθετήσουν τα πρότυπα ESG έχουν ολοένα και πιο περιορισμένη πιθανότητα να προσελκύσουν ταλαντούχα στελέχη και κεφάλαια. Από την άλλη, τα ΔΣ που επενδύουν στην κατανόηση των μετρήσεων ESG έχουν περισσότερες πιθανότητες να επιβλέπουν εταιρείες που μπορούν να επιτύχουν στο μέλλον να επιτύχουν τους στόχους βιωσιμότητας και κατά συνέπεια χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα.

Esg reporting

Ορισμένα διοικητικά συμβούλια αισθάνονται ήδη την πίεση από τόσο επενδυτές όσο και αναλυτές προκείμενου να δημοσιεύσουν εκθέσεις αναφορικά τις επιδόσεις της εταιρείας τους πάνω σε θέματα ESG, όπως η μείωση των εκπομπών άνθρακα, η στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η υιοθέτηση της διαφορετικότητας και της ισότητας. Άλλοι μπορεί μέχρι στιγμής να υπόκεινται σε λιγότερο έλεγχο και να βρίσκονται σε φάση αναμονής. Οι ίδιο συχνά μπαίνουν στον πειρασμό να ενθαρρύνουν τις εταιρείες τους να κάνουν απλώς το ελάχιστο όσον αφορά στην υποβολή εκθέσεων.

Το ESG, όμως όσο περνάει ο καιρός και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται πιο ορατές, γίνεται και αυτό όλο και πιο σημαντικό. Επομένως, τα διοικητικά συμβούλια που ενστερνίζονται την έννοια της μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους και επενδύουν στην κατανόηση των μετρήσεων ESG και των βιώσιμων στρατηγικών, έχουν περισσότερες πιθανότητες να επιβλέπουν εταιρείες που μπορούν να επιτύχουν στα νέα δεδομένα της εποχής, τα οποία απαιτούν μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων μπορεί να γνωρίζουν πολύ καλά πως να επιβλέπουν τις παραδοσιακές χρηματοοικονομικές αναφορές, αλλά συχνά δυσκολεύονται να κατανοήσουν την αυξανόμενη λίστα μετρήσεων ESG. Κατά συνέπεια, αποτυγχάνουν να εκτιμήσουν πλήρως τον τρόπο με τον οποίο μια επιχείρηση που υιοθετεί βιώσιμους στόχους μπορεί να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Τα θέματα ESG, με τα οποία τα μέλη των ΔΣ καλούνται να εξοικειωθούν περιλαμβάνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (και τις διαφορές μεταξύ των πεδίων 1, 2 και 3), τη διαχείριση του νερού και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα (τη συνολική ενέργεια που καταναλώνεται και το ποσοστό χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας).

Τέλος, άλλα κριτήρια περιλαμβάνουν την ποικιλομορφία του εργατικού δυναμικού, την ισότητα των μισθών, αλλά και τις πρακτικές που ακολουθούνται στις αλυσίδες εφοδιασμού. Τα μέλη του ΔΣ καθώς επιδιώκουν να κατανοήσουν την ποιότητα των αναφορών ESG της εταιρείας, θα πρέπει ταυτόχρονα να παρακολουθούν τις διαδικασίες συλλογής δεδομένων, τους ελέγχους και τις πρακτικές επαλήθευσης τρίτων του οργανισμού.

Comments are closed.