Ευρωπαϊκή Πίστη: Σημαντική διάκριση στα Bravo Sustainability Dialogues & Awards 2022

Η εταιρεία διακρίθηκε για την πρωτοβουλία «Αποτροπή Απάτης & Πάταξη της Διαφθοράς».

Η Ευρωπαϊκή Πίστη διακρίθηκε για ακόμα μία χρονιά στα “Bravo Sustainability Dialogues & Awards 2022”, στον πυλώνα “Bravo Governance”, για την πρωτοβουλία «Αποτροπή Απάτης & Πάταξη της Διαφθοράς».

Ο συγκεκριμένος πυλώνας αφορά στις πρακτικές και στις πρωτοβουλίες που σχετίζονται με το σύστημα διακυβέρνησης ενός οργανισμού και η διάκριση της Α.Ε.Γ.Α Ευρωπαϊκή Πίστη σε αυτή την κατηγορία, αποτελεί την επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας του εν λόγω συστήματος της εταιρείας.

Οι διαδικασίες και οι κανόνες που έχουν θεσπιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη, εφαρμόζονται στο σύνολο των εταιρικών διαδικασιών και αποτελούν δέσμευση ως προς τον κώδικα δεοντολογίας της εταιρείας. Παράλληλα, προωθούν τη διαφάνεια σε όλα τα θέματα που άπτονται της δραστηριότητας του οργανισμού, ενώ καταπολεμούν τη διαφθορά σε όλες τις εκφάνσεις της, διατηρώντας τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος των επιχειρήσεων και των καταναλωτών.

H Compliance & AML Manager της εταιρείας, Κατερίνα Παπαδοπούλου, δήλωσε σχετικά: «Η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι ένας Οργανισμός με ισχυρή δέσμευση της Διοίκησης για την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της Εταιρίας. Στο πλαίσιο αυτό μας απονέμεται και το συγκεκριμένο βραβείο για την “Αποτροπή της Απάτης & Πάταξη της Διαφθοράς”, το οποίο ενισχύει περαιτέρω την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα της εταιρίας. Όλοι εμείς στην Ευρωπαϊκή Πίστη δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε τις αρχές και τις αξίες της εταιρείας μας, οι οποίες την οδηγούν να λαμβάνει τόσο σημαντικές διακρίσεις».

Τα Bravo Sustainability Dialogues & Awards αποτελούν ένα θεσμό κοινωνικού διαλόγου για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο, με βάση τις πρωτοβουλίες που υλοποιούνται από επιχειρήσεις, οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας πολιτών και συμβάλλουν στη δημιουργία της Ελλάδας του αύριο.

Comments are closed.