Εκπαιδευτήρια Δούκα: Ένα βιώσιμο νηπιαγωγείο δια χειρός… ΟΗΕ

Το Νηπιαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Δούκα εντάσσεται σε ένα παγκόσμιο δίκτυο σχολείων που δεσμεύονται για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Με την πιστοποίηση Global Schools Program του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το Νηπιαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Δούκα εντάσσεται σε ένα παγκόσμιο δίκτυο σχολείων που δεσμεύονται για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και διαμορφώνουν υπεύθυνους και ευαισθητοποιημένους πολίτες από μικρή ηλικία.

Συγκεκριμένα, τα Εκπαιδευτήρια Δούκα, το μόνο σχολείο στη χώρα μας που έχει λάβει την πιστοποίηση αυτή, εμπλουτίζουν το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα στο Νηπιαγωγείο και το Προνήπιο με βιωματικές και διαθεματικές δράσεις εμπνευσμένες από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ με τη συνεργατική προσέγγιση ανάμεσα στους Νηπιαγωγούς και τους άλλους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων. Οι διάφορες δράσεις ευαισθητοποιούν τα παιδιά για θέματα που αφορούν στον τερματισμό της φτώχειας, της ανισότητας και της αδικίας, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενθάρρυνση της χρηστής διακυβέρνησης, της ειρήνης και της ασφάλειας.

Το Global Schools Program είναι πρωτοβουλία του Sustainable Development Solutions Network των Ηνωμένων Εθνών που υποστηρίζει το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Δράσης της UNESCO για την Εκπαίδευση στη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ESD). Όραμα του προγράμματος είναι να δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου κάθε μαθητής εφοδιάζεται με γνώσεις, αξίες και δεξιότητες απαραίτητες για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις μεγαλύτερες προκλήσεις αυτού του αιώνα και να διαμορφώσει έναν βιώσιμο κόσμο για όλους.

Παράλληλα με την σημαντική αυτή συνεργασία, το Προνήπιο και το Νηπιαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Δούκα αποκτά δίγλωσσο καθημερινό πρόγραμμα στα Ελληνικά και Αγγλικά, προκειμένου να ενισχύσει ακόμη περισσότερο έναν από τους βασικούς στόχους του Σχολείου, που είναι η δημιουργία ενεργών και υπεύθυνων Παγκόσμιων Πολιτών με Ελληνική Ταυτότητα.

Comments are closed.