Στις 36 πιο βιώσιμες εταιρείες στην Ελλάδα η Premia Properties

Στόχος της είναι η διαρκής βελτίωση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής απόδοσης των περιουσιακών της στοιχείων.

Η Premia Properties θέτει τη βιώσιμη ανάπτυξη ως κεντρικό άξονα της στρατηγικής της από την πρώτη μέρα λειτουργίας της έως και σήμερα. Στόχος της είναι η διαρκής βελτίωση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής απόδοσης των περιουσιακών της στοιχείων. Η πλήρης συμμόρφωση με τα κριτήρια ESG, μέσα από την εφαρμογή ενός σύγχρονου μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης, σε συνδυασμό με τη φροντίδα για την κοινωνία και το περιβάλλον, βρίσκονται στον κέντρο της στρατηγικής της εταιρείας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Premia διακρίθηκε ως μια από τις 36 «Most Sustainable Companies in Greece» για το 2023. Πρόκειται για 36 επιχειρήσεις που έχουν μια ολιστική προσέγγιση στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, παρακολουθώντας τις επιδράσεις της επιχειρηματικής τους λειτουργίας, σύμφωνα με τα ESG κριτήρια. Έτσι, η Premia ως η μοναδική ΑΕΕΑΠ που βρίσκεται στη φετινή λίστα, αποδεικνύει την πρόθεσή της να αποτελεί πρότυπο επιχείρησης που μεριμνά για τη βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

Comments are closed.